D66 wil een regeling voor vluchtelingen die vanwege de pensioenleeftijd uitgesloten zijn van inburgering en daardoor later ook geen Nederlander kunnen worden. Dat zegt kamerlid Anne-Marijke Podt in Argos.

Vluchtelingen die een verblijfstatus krijgen moeten verplicht inburgeren, met uitzondering van kinderen onder de 18 en senioren. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd zijn statushouders vrijgesteld van de inburgeringsplicht, die vooral tot doel heeft om mensen die hier asiel hebben gekregen aan het werk te krijgen.

In de praktijk kunnen gepensioneerde statushouders niet kunnen inburgeren ook al zouden ze dat willen. Door de vrijstelling maakt de groep namelijk geen aanspraak op budget om taallessen en cursussen te volgen. Taalbeheersing is het belangrijkste vereiste bij een aanvraag tot naturalisatie..

‘Ik denk dat als mensen willen inburgeren dat je dat zou moeten toejuichen en niet belemmeren’, zegt kamerlid Annemarijke Podt (D66). Daar zou dan ook het benodigde geld bij horen, ‘maar eerst moet uitgezocht worden om hoeveel mensen het gaat en wat de implicaties zijn.'

Reisproblemen door taaleis

Uit landelijke cijfers die Argos opvroeg bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt dat vorig jaar 117 statushouders zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Gemiddeld gaat het om ongeveer 100 mensen per jaar. Gepensioneerde statushouders kunnen wel op vrijwillige basis inburgeren, maar ze moeten de taallessen ter waarde van ongeveer € 10.000 zelf bekostigen en worden ook niet begeleid. Zonder Nederlands paspoort is reizen moeilijker en hebben ze ook geen stemrecht.

G4: ‘Maak uitzondering’

Verantwoordelijk wethouder in Utrecht Rachel Streefland  van de Christen Unie spreekt van ‘een weeffout tussen wat we zeggen in die inburgeringswet  en wat er verplicht wordt als je wil naturaliseren’. Bovendien is het voor ouderen vaak lastig om op hoge leeftijd nog een nieuwe taal te leren op het vereiste niveau. Vreemdelingen die Nederlander willen worden, moeten tegenwoordig op MBO-niveau Nederlands kunnen spreken.

Streefland wil de kwestie met de 4 grote gemeenten aan de orde stellen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat over naturalisatie gaat. Ze denkt dat de IND, die aanvragen voor naturalisatie beoordeelt, een uitzondering zou moeten maken voor oudere statushouders.

Ook Anne-Marijke Podt denkt dat andere eisen aan deze groep moeten worden gesteld.

‘Op het moment dat je je inburgering hebt afgelegd op een lager taalniveau of bijvoorbeeld in de speciale zelfredzaamheid-route moet je ook kunnen naturaliseren. Dat betekent dan dat we aansluiten bij het niveau dat ze wel halen, dat lijkt me ook prima.’

 

bekijk ook