Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid maakt een eind aan de overlegtafel alcohol wegens tegenvallende resultaten. Dat komt doordat verschillen tussen belangen van alcoholproducenten en gezondheidsorganisaties “onoverbrugbaar blijken te zijn”. Dat maakt hij woensdag bekend in een overleg met de nog zittende partners van de overlegtafel. Het besluit komt een week nadat twee deelnemende partners al uit onvrede waren opgestapt.

De overlegtafel stond de laatste weken onder hoogspanning. Onder de deelnemende preventie- en gezondheidspartijen bestond al langer frustratie over de aanwezigheid van de industrie aan tafel. De spanningen kwamen vorige week tot een voorlopig hoogtepunt toen twee partijen uit het overleg stapten. De overige gezondheidspartijen wachtten vervolgens de reactie van het ministerie af. De beslissing om de tafel te stoppen heeft de staatssecretaris vanochtend bekendgemaakt in het overleg en in een brief naar de Kamer.

Toenemende frustratie

Tijdens de drie bijeenkomsten van de overlegtafel die dit jaar plaatsvonden, werd duidelijk dat er “in toenemende mate een verschil van inzicht” bestond over de manier van samenwerken, schrijft de staatssecretaris.

“Veel gezondheidspartijen kunnen naar eigen zeggen niet langer aan zichzelf of hun achterban verantwoorden dat zij deelnemen aan een tafel waar geen/te weinig resultaat geboekt wordt.” Zij wijzen erop dat de WHO adviseert om alcoholbeleid te ontwikkelen zonder inmenging van commerciële belangen. “Hier heb ik begrip voor,” aldus Van Ooijen.

Geen consensus meer

De staatssecretaris streeft vanaf nu niet meer naar consensus, zo bevestigt een woordvoerder aan Argos. “Dat leidt tot impasse terwijl we juist actie nodig hebben.” Het is voor de staatssecretaris dus niet meer noodzakelijk dat alcoholindustrie achter gekozen beleid staat.

Welke concrete maatregelen de staatssecretaris wil treffen om de doelen uit het Preventieakkoord alsnog te halen, wordt uit de brief nog niet duidelijk. Wel blijft Van Ooijen met “alle partners” van het preventieakkoord individueel in gesprek. Daaronder vallen onder meer de Nederlandse Brouwers, Koninklijke Horeca Nederland en de SlijtersUnie. Volgens Van Ooijen hebben alle partijen aan tafel zich “individueel gecommitteerd aan de doelen van het preventieakkoord.”

Verslavingskunde Nederland laat weten zich te kunnen vinden in het besluit van de staatssecretaris, dat zij “moedig doch onontkoombaar” noemen.

Preventieakkoord 2018

In 2018 sloot toenmalig staatssecretaris van volksgezondheid Paul Blokhuis samen met externe partijen het Nationaal Preventieakkoord, gericht op een gezonde generatie in 2040. Nederlanders moesten minder roken, minder overgewicht krijgen en minder drinken. In navolging van het akkoord werden er voor alle drie de onderwerpen ‘preventietafels’ gestart, waarin zowel marktpartijen als maatschappelijke en zorgpartners plaatsnamen. Het RIVM evalueerde de doelen van het preventieakkoord en de behaalde resultaten al snel als weinig effectief.

Download de documenten

Bekijk hier de Kamerbrief die Staatssecretaris Van Ooijen schreef over het stopzetten van de overlegtafel rond problematisch alcoholgebruik.

Kamerbrief stopzetten tafel problematisch alcoholgebruik ▼