Op 8 december 2018 zond Argos de aflevering Het Verhaal van Lisa uit, waarin de moeder van een jonge vrouw vertelt hoe haar dochter op gruwelijke wijze seksueel misbruikt zou zijn door de vader van Lisa (niet haar echte naam) en door een groep mannen. De uitzending was geanonimiseerd, er werden geen namen van beschuldigden genoemd.

Later zijn door de moeder, Marlies, in andere uitingen en op steeds verdergaande wijze wel de namen van vermeende daders genoemd. Op 8 december 2023 is zij hiervoor door de rechtbank veroordeeld wegens smaad. Dit vonnis, in combinatie met de kritische blik van nu waarmee de hoofdredactie van HUMAN en VPRO tegen de afleveringen aankijkt, heeft ons doen besluiten om de uitzendingen over ritueel misbruik en het bijbehorende dossier volledig offline te halen. Met de wijsheid van nu hadden we, ondanks de overtuigende getuigenverklaringen in deze uitzending, hogere eisen moeten stellen aan hard bewijs.

Complotdenkers zijn - getuige het vonnis - dermate aan de haal gegaan met deze uitzendingen dat we overgaan tot het verwijderen van het dossier, ondanks dat het een journalistiek onderzoek betreft waarin zonder namen te noemen is geprobeerd slachtoffers van seksueel geweld een stem te geven. Ons medeleven gaat uit naar slachtoffers van seksueel geweld, evenals naar mensen die hiervan ten onrechte beschuldigd worden en hun naasten.

Marc Josten (Hoofdredacteur HUMAN)
Willem van Zeeland (Hoofdredacteur VPRO)