Argos

Hoge boetes voor het scheiden van afval

Afval scheiden is populair. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee, want hoe meer afval wordt gerecycled, hoe minder afval er naar de stort of de verbrandingsoven hoeft. En daardoor kan de afvalstoffenheffing voor de burgers omlaag.

Maar in Brabant zit er een vervelende keerzijde aan deze aanpak. De gemeenten in Brabant hebben een boete van 7 miljoen euro gekregen van afvalbedrijf Attero. Volgens de afspraken met Attero moeten de gemeenten samen elk jaar minimaal 510 kiloton brandbaar huishoudelijk restafval leveren. Maar sinds een paar jaar lukt dat niet meer. Gemeenten zijn zo voortvarend bezig met afvalscheiding en recycling, dat zij hun verplichtingen tegenover de afvalverwerker niet meer kunnen nakomen. En die wil nu geld zien.  En dat is nog maar het begin. De afspraken met Attero lopen namelijk tot 2017.  Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat gemeenten worden beboet voor goed gedrag, zoals veel Brabanders zeggen?

Oekraïne had luchtruim moeten sluiten voor crash MH17

Argos werkt sinds enkele weken samen met een onderzoekconsortium van drie grote Duitse media, het Rechercheverbund van de publieke omroepen NDR en WDR en het dagblad Süddeutsche Zeitung. Afgelopen woensdag maakten twee collega's van de WDR samen met Argos-redacteur Huub Jaspers een bericht over de MH17-ramp voor het televisiejournaal 'Tagesthemen' op Duitsland 1. Het bericht werd groot opgepikt door andere media in Duitsland. Het bericht gaat over de door Oekraïne afgekondigde luchtruimbeperkingen in de dagen voor het neerhalen van het MH17-passagiersvliegtuig en over een zin daarover die uit het tussenrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) geschrapt werd. Wat stond er precies in die zin? Waarom werd die geschrapt? En waarom werd medio juli niet het hele luchtruim boven het strijdtoneel in Oost-Oekraïne gesloten? Hoe is Argos bij het Duitse consortium betrokken geraakt? En wat zijn de plannen?

fragmenten