Argos

Toezichthouder op inlichtingendiensten Harm Brouwer wil méér controle op geheime diensten

Moet de controle op de geheime diensten versterkt worden? Na de onthullingen van ex-CIA-medewerker Edward Snowden over massale afluisterpraktijken lijkt die vraag urgenter dan ooit.

Moet de controle op de geheime diensten versterkt worden? Na de onthullingen van ex-CIA-medewerker Edward Snowden over massale afluisterpraktijken lijkt die vraag urgenter dan ooit. Sinds januari van dit jaar heeft de Nederlandse toezichthouder, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), een nieuwe voorzitter: Harm Brouwer – tot medio 2011 de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Hoe kijkt hij, in het licht van de Snowden-onthullingen, aan tegen de wijze waarop de diensten in Nederland - met name de AIVD en de MIVD - opereren? Hoe reageert hij op de kritiek van oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens dat de roep om meer privacy te ver is doorgeschoten? Wat vindt Brouwer van de door de Commissie Dessens voorgestelde uitbreiding van de tapbevoegdheden, die het kabinet momenteel in beraad heeft? En: Moet de toezichthouder betrokken worden bij de operationele besluitvorming als het gaat om de inzet van de nieuwe tapbevoegdheden?
Argos over de democratische inbedding van in het geheim opererende diensten, een ambitieuze toezichthouder en de weerbarstige praktijk.

de boeken

Recensent Sjoerd de Jong,  Ombudsman bij NRC-Handelsblad, bespreekt vandaag non-fictie met een focus op de werking van de media. Hij las het boek van Rachel Franse, De slag om de gast over de manier waarop talkshowredacteuren gasten binnen hengelen. En Broddelwetenschap van Hans van Maanen over de vertaling van wetenschappelijk nieuws in de media.

  • De slag om de gast, Rachel Franse. Querido
  • Broddelwetenschap , Hans van Maanen. Atlas-Contact

fragmenten