Het leven van een klokkenluider

Roelie Post

Adoptie uit het buitenland staat steeds meer ter discussie. Het onderzoeksprogramma Zembla besteedde recent aandacht aan corruptie bij adopties uit Sri Lanka, en op de televisie was in april het Nederlandse docu-drama 'Exportbaby', over corruptie bij adopties uit Oeganda. Vorig jaar adviseerde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming om adoptie uit het buitenland te verbieden.

Een van de eersten die corruptieschandalen aan het licht bracht was Roelie Post, ambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel. Eind jaren negentig werkte zij voor de EC aan de problematiek van de kinderrechten in Roemenie. Die moesten opgelost voordat toetreding van Roemenie tot de EU mogelijk was.

Post kreeg te maken met tegenwerking en bedreigingen die zo ernstig zijn dat ze inmiddels ondergedoken leeft in een dorpje in het noorden van Nederland en dat ze een slepend conflict heeft met haar werkgever, de EC. Die erkent haar niet als klokkenluider en dreigt met strafmaatregelen.

In Argos vertelt Roelie Post morgen haar verhaal.

Kamervragen

Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Renske Leijten (SP) hebben kamervragen gesteld naar aanleiding van deze uitzending. De vragen gaan vooral over de manier waarop Post wordt behandeld door haar werkgever: de Europese Commissie.

Van Nispen en Leijten richten hun vragen aan Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. De Kamerleden vragen de Ministers onder anderen of zij de manier waarop Post door de Europese Comissie behandeld is acceptabel vinden. Ook vragen ze zich af hoeveel klokkenluiders er nog meer thuis zitten, aangezien er naast Post nog meer klokkenluiders die na hun onthullingen in de problemen kwamen aan bod komen in de Argos-uitzending.

Verder halen Van Nispen en Leijten  recent door Eurocommissaris Frans Timmermans aangekondigde maatregelen aan. “Vindt u ook dat, nu er zeer recent door Eurocommissaris Timmermans nieuwe regels zijn aangekondigd om klokkenluiders beter te beschermen, het niet zo kan zijn dat Roelie Post precies het omgekeerde overkomt, namelijk dat zij gestraft wordt in plaats van beschermd?” Als laatste verzoeken de Kamerleden de Ministers om te bemiddelen in het conflict tussen Post en de Europese Commissie.

De antwoorden op deze vragen zijn te lezen op de site van de Tweede Kamer.

Buitenlandse financiering van Moskeeën.

Journalisten Milena Holdert (Nieuwsuur) en Andreas Kouwenhoven (NRC) onthulden de afgelopen weken dat Moskeeen in Nederland financieel gesteud worden door Arabische landen. In Argos vertellen ze morgen over hun scoop, Hoe het ministrie van Buitenlandse Zaken probeerde te verhinderen dat het nieuws naar buiten kwam en hoe ze in hun onderzoek te werk gingen.