Argos

Declaraties politie onder de loep

De politie is de afgelopen jaren in opspraak gekomen door twee declaratieschandalen.

Reden voor Argos om te vragen naar uitgaven uit het budget dat is bedoeld voor representatie. Hoe zit het met toezicht op de uitgaven en de hoogte van deze bestedingen?

Lees hier het uitgebreide artikel van onze Argos online-redactie

Hoe veilig is Syrië?

Volgende week wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het kabinetstandpunt over de veiligheidssituatie in Syrië. Dat kan mogelijk consequenties hebben voor alle Syrische vluchtelingen in Nederland. Nu wordt Syrië nog als onveilig beschouwd door de Nederlandse regering, maar dat is niet overal in Europa het geval. In Oostenrijk is besloten dat bepaalde regio’s weer veilig zijn en dus moeten de Oostenrijkse Syriërs worden teruggestuurd. Dat leidt ertoe dat sommige van hen nu op hun beurt Oostenrijk ontvluchten en in andere Europese landen aankloppen. Om daar opnieuw om asiel te vragen. Bijvoorbeeld in Nederland. Hoe kansrijk is deze route en waarom is er nog steeds geen eensluidend Europees asielbeleid en hoe veilig is Syrië nu echt? We horen het verhaal van een vluchtelinge, Saiedeh, die vanuit Oostenrijk naar Nederland kwam, en een gesprek met Ineke Strik, Europarlementariër voor Groen Links en Luke Korlaar, hoofd bescherming en asiel van de UNHCR Nederland.

De Syrische Saiedeh kwam vanuit Oostenrijk naar Nederland, omdat Oostenrijk haar terug wilde sturen naar Syrie.