Onvoldoende aandacht voor zelfmoordpreventie in zorgopleidingen

Zelfmoord in de gezondheidszorg

Ongeveer de helft van alle patiënten in de geestelijke gezondheidszorg denkt wel eens serieus aan zelfmoord. Hoe praat je als hulpverlener daarover met jouw patiënt? Niet in elke opleiding tot bijvoorbeeld psycholoog, huisarts of verpleegkundige wordt dat standaard behandeld in het lespakket.

Judith Konijn en Hanne Küpers

‘Maak suïcidepreventie structureel onderdeel van de opleiding tot hulpverlener’, zeggen initiatiefnemers van een petitie die op 8 oktober zal worden aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Een groot aantal hulpverleners, wetenschappers en patiënten onderschrijft die boodschap.

Hoe is het om als hulpverlener te werken met suïcidale patiënten? Hoe is het voor een patiënt als een hulpverlener het gesprek over zelfmoordgedachten mijdt? En waarom heeft suïcidepreventie nog geen structurele plaats in elke opleiding? Is het misschien een onuitgesproken taboe?

In Argos een gesprek met hulpverleners, patiënten en de opleiders.

Luister naar de uitgebreide interviews met:

Charles heeft al ruimt twintig jaar ervaring als verpleegkundige en doet nu een opleiding tot verpleegkundig specialist. In zijn huidige opleiding is ruime aandacht voor suïcidepreventie. Hoe past hij deze kennis toe in de dagelijkse praktijk?

In het tweede jaar van de opleiding tot verpleegkundige liep Minke stage bij een GGZ-crisisopvang. Daar kreeg zij meerdere keren te maken met suïcidale patiënten. Hoe was dit voor haar? En welke plaats heeft suïcidepreventie in haar opleiding?

Simone heeft in haar leven meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Wat is haar ervaring met hulpverleners?

Heb jij hulp nodig?

Neem contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl