Het fotorolletje (4)

Reconstructie leidt niet tot blanco film