Srebrenica en de tanks van de Denen (1)

VN-top was op de hoogte van naderende aanval