Srebrenica vier jaar na de val: vermisten daar en leemtes hier

Srebrenica vier jaar na de val: vermisten daar en leemtes hier

Reportage over de nasleep van de interventie van Dutchbat in de Bosnische moslimenclave Srebrenica. Vier jaar nadat de Bosnische moslimenclave in Servische handen viel zijn er nog steeds veel vermisten.
Het programma bevat vraaggesprekken hierover met:
- Hasan Nuhanović, Bosniër en voormalig tolk van Dutchbat in Srebrenica (met vertaling door een tolk);
- Miriam Struyk, medewerker van het Helsinki Citizens Assembly, werkzaam in Bosnië (telefonisch);
- Marja Eestermans, persvoorlichter van het Rode Kruis (telefonisch).
Het programma is geïllustreerd met fragmenten, fragmenten uit het programma 'NOVA' en een fragment uit een onbekend VPRO-televisieprogramma uit januari 1997, waarin Nuhanovic een kort gesprek heeft met voormalig minister van Defensie Voorhoeve, dat al gauw wordt afgebroken.
Verder bevat het programma voorgelezen fragmenten uit een rapport van de Militaire Inlichtingendienst (MID).

Dit fragment is onderdeel van

Argos

De vermisten van Srebrenica Nederlandse Rampen Identificatie Team is net naar Kosovo vertrokken. Nederland doet actief mee aan het opsporen van de vermoorden en vermisten van deze laatste ronde in de Balkanoorlog. Deze Nederlandse voortvarendheid in Kosovo staat in schril contrast met de manier waarop Nederland is omgegaan met de duizenden vermisten van Srebrenica. Toch had Nederland daarvoor door de betrokkenheid van Dutchbat een speciale verantwoordelijkheid. Over een week is het vier jaar geleden dat deze Bosnische enclave in Servische handen viel. Niet alleen aan Bosnische kant zijn er nog steeds onopgehelderde kwesties. Ook aan Nederlandse kant roepen de vele ongerijmdheden uit de nasleep van Srebrenica steeds weer nieuwe vragen op. Argos over vier jaar na Srebrenica, over de vermisten daar en de leemtes hier. Argos over de nasleep van de interventie van Dutchbat in de Bosnische moslimenclave Srebrenica. Vier jaar nadat de Bosnische moslimenclave in Servische handen viel zijn er nog steeds veel vermisten. Het programma bevat vraaggesprekken hierover met: - Hasan Nuhanovic, Bosniër en voormalig tolk van Dutchbat in Srebrenica (met vertaling door een tolk); - Mirjam Struyk, medewerker van het Helsinki Citizens Assembly, werkzaam in Bosnië (telefonisch); - Marja Eestermans, persvoorlichter van het Rode Kruis (telefonisch). Het programma is geïllustreerd met oude geluidsfragmenten, fragmenten uit het programma 'NOVA' en een fragment uit een onbekend VPRO-televisieprogramma uit januari 1997, waarin Nuhanovic een kort gesprek heeft met voormalig minister van Defensie Voorhoeve, dat al gauw wordt afgebroken. Verder bevat het programma voorgelezen fragmenten uit een rapport van de Militaire Inlichtingendienst (MID).