Argos

Gifbelten

Argos

Gifbelten

De Hoge Raad besliste eind september 1994 dat bedrijven, zoals Shell en Philips-Duphar bodemvervuiling van vóór 1975 niet kan worden aangerekend, omdat zij toen de gevolgen ervan niet zouden hebben geweten, hetgeen, volgens Argos, onjuist is.
Woede en teleurstelling o.a. bij het Zuid-Hollandse Gouderak en de milieubeweging. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de bodemsanering in Nederland.

---------

Persbericht

De Nederlandse staat zal in de komende jaren zelf miljarden moeten uitgeven aan het opruimen van gifbelten. Dat is het gevolg van het arrest van de Hoge Raad dat oordeelt dat bedrijven zoals Shell en Duphar bodemvervuiling die zij voor 1 januari 1975 veroorzaakt hebben, niet kan worden aangerekend. Door het arrest zal ook de sanering van de vervuilde grond grote vertraging oplopen.
Argos gaat deze week over de onzinnigheid en het gevaar van het arrest. Gesprekken met een overlevende van een giframp in 1963 en met professor Van Dunne die zegt dat uiteindelijk, als gevolg van het arrest, minder geld beschikbaar zal zijn voor bejaardenzorg en onderwijs.

----------
Inleiding Cor Galis
Radio 1, de VPRO.
Van Thijn, beste luisteraars, het dagboek van Ed van Thijn. Ik weet zeker dat die jongens en meisjes van ARGOS meteen naar de winkel zijn gestormd. Naar de winkel om de ontboezemingen van onze Ed te kopen. De ontboezemingen over het geheime kabinetsberaad. Jazeker, van zoiets, daar smullen ze van, daar op de redactie van Argos. Die willen weten of Kok stiekem scheten laat tijdens de kabinetsvergaderingen. Of Hirsch Ballin beschaafde boertjes.
Maar ik, ik Cor Galis der VPRO, ik zal dat boek niet kopen. Dat is beneden mijn stand. Ik moet niets hebben van dat soort onthullingen. Van dat soort rancuneuze terugtrapperij. Oh, wat is ie zielig, onze Ed. Heeft ie speciaal zijn burgemeesterschap opgegeven, opgegeven om minister te worden, wordt ie aan de kant gezet.
Nou, Ed moest toch zelf zo nodig. Zo nodig opnieuw minister worden. Hij wist toch dat hij zijn hoofd in het wespennest van de IRT-affaire zou steken. De affaire waar hij als ex-burgemeester tot over zijn oren inzat. Dan moet Ed achteraf niet zeuren. Niet zeuren en wild om zich heen slaan.
Gelukkig, beste luisteraars, gelukkig heeft de redactie van ARGOS zich kunnen inhouden. Dus deze week geen onthullingen over de vieze onderbroeken van Jan Pronk, de slechte adem van Aad Kosto en de stinkoksels van Maij-Weggen. Geen speurtocht naar het venijn in de politiek, maar een onderzoek naar het gif in de grond.
Luistert U maar gauw naar de bijna complete ARGOS-ploeg. Geniet U nog een keer van de stem van presentator Hans Simonse.
Luistert U naar ARGOS!

-----

Beschrijving:

Vraaggesprekken en reportages naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over bodemvervuiling waarin staat dat bedrijven als Shell en Philips-Duphar, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de bodemvervuiling die voor 1975 plaatsvond omdat zij destijds de gevolgen niet zouden hebben kunnen overzien. Vraaggesprekken over de gevolgen van deze, teleurstellende, uitspraak met J.M. van Dunné, hoogleraar Proces- en handelsrecht, met VROM-woordvoerder Hugo von Meyenfeldt, met Hanco de Baas, woordvoerder van de Stichting Natuur en Milieu, met Ryk van den Hoek, lid van het burgercomité Volgermeerpolder en met een woordvoerster van de gemeente Deventer afdeling milieubeheer. Rudolf Eliazer, in 1963 als classificeerder betrokken bij het opruimen van gif na een ontploffing in de Volgermeerpolder, vertelt dat er van de de twaalf classificeerders, destijds zijn collega's, er nog slechts twee in leven zijn, de rest overleed aan de gevolgen van kanker.

Uitgebreide Beschrijving
00:54:25 Inleiding door omroeper Cor Galis.
00:56:16 Inleiding door pres.
00:57:41 Hanco de Baas vertelt hoe het er tijdens de zitting van de Hoge Raad aan toeging.
00:58:50 Na inleiding pres. volgt een reportage van rep. M.S. vanuit Gouderak waar zij, aan de oever van de zwaar vervuilde IJssel praat met een verontrustte inwoner.
01:03:49 Rudie van Meurs in gesprek met de heer Van Dunné, hoogleraar Proces- en handelsrecht aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, over de teleurstellende uitspraak van de Hoge Raad.
01:07:24 Vervolg reportage vanuit Gouderak.
01:12:17 Na inleiding vervolg vraaggesprek met Dunne.
01:15:49 Reportage vanuit de Volgermeerpolder. Vraaggesprek met Rijk van den Hoek, lid van het burgercomité vuilstortplaats Volgermeer.
01:18:57 Na inleiding volgt het relaas van Rudolf Eliazer, in 1963 als classificeerder werkzaam in de Volgermeerpolder. Eliazer vertelt dat er van de twaalf classificeerders nog slechts twee in leven zijn. De rest overleed ten gevolge van kanker. Eliazer: "Men (= Philips-Duphar) wist wat er loos was en wij niet".
01:28:52 Na inleiding vervolgt het vraaggesprek met hoogleraar Dunné die zegt dat de uitspraak van de Hoge Raad ook de nieuwe wet bodembescherming die eerdaags van kracht wordt zal frustreren.
01:31:54 Reportage vanuit Deventer waar, op een ernstig vervuild terrein, druk gebouwd wordt. Vraaggesprek over het waarom van dit besluit met een woordvoerster van de Gemeente Deventer afdeling milieubeheer.
01:38:27 Na inleiding een vraaggesprek met Hugo von Meyenfeldt, plaatsvervangend hoofd van de afdeling bodemsanering van het ministerie van VROM over de consequenties van het besluit van de Hoge Raad.
01:41:59 Afkondiging
01:44:15 Rubriek 'Het gat in de radio' door Pierre Courbois.
01:47:25 Einde.

----------
Inleidende teksten

Tekst 1
Woede en teleurstelling bij een inwoner van het Zuid-Hollandse Gouderak.
Woede en teleurstelling omdat Shell niet hoeft op te draaien voor de schoonmaakkosten van de met gif doordrenkte grond in de Gouderakse Zellingwijk. Shell stortte hier in de jaren '50 duizenden kilo's uiterst gevaarlijk chemisch afval.
De Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, bepaalde onlangs dat bedrijven zoals Shell en Philips-Duphar niet hoeven te betalen. Niet hoeven te betalen voor bodemvervuiling die zij vóór 1 januari 1975 hebben aangericht. Voor die datum konden de bedrijven volgens de Hoge Raad niet weten dat gifdumpingen zulke ernstige milieuschade zouden veroorzaken.
Hanco de Baas van de Stichting Natuur en Milieu was bij die opzienbarende uitspraak van de Hoge Raad aanwezig.

Tekst 1-A
Argos gaat deze week over de consequenties van deze uitspraak van de Hoge Raad. Een arrest dat zowel bij de overheid als bij de milieubeweging insloeg als een bom. Wie moet de sanering van de meer dan honderdduizend gifbelten in Nederland nu gaan betalen.

Tekst 2
Gouderak. Het blijft onduidelijk wanneer het gif van Shell nu eindelijk opgeruimd gaat worden. Een ding is zeker: Shell hoeft er door de uitspraak van de Hoge Raad geen cent aan mee te betalen. De Rotterdamse hoogleraar Van Dunne vindt dat schandalig. De bedrijven wisten volgens hem donders goed wat ze aanrichtten met het storten van gif. Ook vóór 1975.

Tekst 3
De gif affaire in de Volgermeerpolder, bodemvervuiling die voor 1975 is ontstaan. Het verantwoordelijke bedrijf - Philips Duphar - gaat ook in dit geval vrijuit. Vrijuit door het arrest van de Hoge Raad.
Inmiddels is er een nieuwe wet, de Wet Bodembescherming. Jurist Van Dunne verwacht dat de uitspraak van de Hoge Raad ook de werking van deze nieuwe wet zal frustreren.

Tekst 4
We bellen met de provincie Overijssel. Ondanks dat er bewijzen zijn dat het bedrijf Noury & Van de Lande heel goed wist dat afval uiterst giftig was
Annemarieke Grimbis projectleidster vertelt dat de kans groot is dat maar helemaal niet meer aan de verhaalprocedure beginnen. Financiële strop van 30 miljoen Andere projecten op lange baan.

Tekst 5
Rudolf Eliazer is 61 en zit al achttien jaar in de WAO.
Hij heeft zes operaties achter de rug. Hij heeft het aan zijn hart, z'n longen en slikt zware medicijnen.
In militaire dienst werd hij ooit naar voren geroepen om z'n maten te tonen hoe gezond en sportief hij was.
Toen werd hij classificeerder, een indrukwekkende naam voor schoonmaker die het rotste en vuilste werk doet in de maatschappij.
En toen kwam het jaar 1963.

advertentie