Suïcidepreventiebeleid schiet tekort bij GGZ-instelling Altrecht volgens IGZ

Suïcidepreventiebeleid schiet tekort bij GGZ-instelling Altrecht volgens IGZ

Daags na opname op een gesloten afdeling van de ggz-instelling Altrecht in Zeist pleegt een vrouw in februari 2011 zelfmoord. De familie krijgt geen inzage in het dossier, dient daarover een klacht in bij geneesheer-directeur Martin Roeten van Altrecht en meldt de zaak bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Uit het IGZ-onderzoeksrapport van december 2012 blijkt dat Altrecht tekort is geschoten in de zorgplicht en dat het interne onderzoek onzorgvuldig is uitgevoerd. Altrecht krijgt tot 1 juli 2013 de tijd om het suïcidepreventiebeleid te verbeteringen anders komt de instelling onder verscherpt toezicht te staan.

Dit fragment is onderdeel van

Argos

Suïcidepreventiebeleid schiet tekort bij GGZ-instelling Altrecht volgens IGZ Daags na opname op een gesloten afdeling van de ggz-instelling Altrecht in Zeist pleegt een vrouw in februari 2011 zelfmoord. De familie krijgt geen inzage in het dossier, dient daarover een klacht in bij geneesheer-directeur Martin Roeten van Altrecht en meldt de zaak bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Uit het IGZ-onderzoeksrapport van december 2012 blijkt dat Altrecht tekort is geschoten in de zorgplicht en dat het interne onderzoek onzorgvuldig is uitgevoerd. Altrecht krijgt tot 1 juli 2013 de tijd om het suïcidepreventiebeleid te verbeteringen anders komt de instelling onder verscherpt toezicht te staan. In januari 2013 heeft 'Argos' ook al aandacht besteed aan een zelfmoord van een vrouw in Altrecht. Roeten beriep zich toen op zijn beroepsgeheim toen hij weigerde de familie inzage te geven in het dossier van de vrouw. Verslag. INTERVIEW met hoogleraar veiligheid in de zorg Jan Klein, die het IGZ-rapport gelezen heeft. Hij vreest dat de patiëntveiligheid op de gesloten afdelingen bij Altrecht in gevaar is omdat er onvoldoende teamgeest en samenwerking is en er niet volgens structuren wordt gewerkt. Klein vermoedt dat Roeten zijn beroepsgeheim heeft gebruikt om zaken te verdoezelen. GELUIDSFRAGMENTEN: - redacteur citeert uit het IGZ-rapport; - redacteur citeert uit een gesprek met een (anonieme) hoogleraar psychiatrie, die het IGZ-rapport heeft gelezen. Radio Onjo: asielbeleid versus hongerstakende asielzoekers. Uitgeprocedeerde asielzoekers in het detentiecentrum in Rotterdam zijn in hongerstaking gegaan tegen hun opsluiting en in hun ogen slechte behandeling. Enkelen weigeren te drinken. Deze actie volgt kort op het besluit van VVD-staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Kameroen die weigerde te drinken een verblijfsvergunning te geven. Het besluit van Teeven druist in tegen het beleid niet te buigen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die eten of drinken weigeren. TELEFOONGESPREK met hoogleraar vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout. Presentatie: Max van Weezel.

advertentie