Argos

Vragen bij noodzaak van de nieuw te bouwen Pallas-kernreactor in Petten

Argos

Vragen bij noodzaak van de nieuw te bouwen Pallas-kernreactor in Petten

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Nut en noodzaak van nieuwe kernreactor Pallas in Petten
De huidige kernreactor in Petten Kernenergie is omstreden, maar de kernreactor in het Noord-Hollandse Petten is dat niet. Waarom? De centrale is nodig voor de behandeling van kanker. Een kernreactor zal de komende jaren een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van radio-isotopen, die een rol spelen in de bestrijding van kanker. In Canada en in de VS denkt men daar echter heel anders over. Nieuwe manieren om medische isotopen te maken zijn in opkomst. Onlangs werd besloten dat er in Petten een nieuwe Pallas kernreactor zal komen. Is deze miljoeneninvestering van de overheid slim en verantwoord of zijn er serieuze alternatieven?
Een reportage van Kees van den Bosch

2 . Radio Onjo: bericht over genadezesjes op de universiteit omstreden
Dagblad 'de Volkskrant' heeft een alarmerend bericht gepubliceerd onder de kop 'genadezesjes kwistig uitgedeeld aan studenten'. Het artikel is geschreven op basis van een onderzoek van vier studenten van de master-opleiding journalistiek aan de VU in Amsterdam. De studenten enquêteerden 180 universitair docenten. Eenderde daarvan vertelde druk te ervaren om studenten sneller door het studieprogramma heen te loodsen. Volgens anderen deugt het artikel niet en hebben de studenten hierbij steken laten vallen.
TELEFOONGESPREKKEN met:
- redacteur Marieke Schilp van het VU- weekblad 'Ad Valvas'. De suggestie van het kwistig uitdelen van genadezesjes klopt volgens haar niet, omdat het een deel-onderzoek betreft waar je niet van die grote conclusies uit kunt trekken: "Daar zijn ze (studenten en Volkskrant) wat mij betreft een beetje de mist mee ingegaan" (12:48 uur);
- Marc Chavannes, hoogleraar journalistiek (12:54 uur).
STUDIOGESPREK met Anja Vink, onderzoeksjournaliste van 'NRC Handelsblad' die als praktijkdocente betrokken is geweest bij het onderzoek van de studenten van de VU. Het stuk in 'de Volkskrant' is gebaseerd op een achterliggend verslag van de studenten, dat volgens haar ruim vier keer zo lang is en meer nuance bevat (12:45 uur).