Boeken&cetera

Zondag 5 februari

6 miljard euro in 20 jaar. Dat is de eis die de Antilliaanse auteur Frank Martinus Arion op tafel legt tijdens zijn discussie met Piet Emmer.

Wanneer Nederland die 6 miljard in onderwijsprogramma's op de Antillen stopt, is na 20 jaar de schuld aan het slavernijverleden op de Antillen ingelost. De Antillen kunnen dan volledig zelfstandig worden en kan er een vriendschappelijke verstandhouding met Nederland worden opgebouwd. Professor P.C. Emmer plaats zijn vraagtekens bij de herstelbetalingen: economisch heeft niemand onder de slavernij geleden. Ook meent hij dat de slachtofferrol die de nazaten van de slaven nog steeds aannemen uiterst onverstandig is.

De neiging om te denken dat de Nederlanders de kwalijkste rol aannamen in de slavernij moet genuanceerd worden, ook al omdat het Nederlandse aandeel niet verder kwam dan 5 tot 6% van de ruim 10 miljoen Atlantisch getransporteerde slaven. Slavernij was ook binnen Afrika en Azië zeer gangbaar en Emmer vraagt zich af waarom het in de nieuwe wereld erger zou zijn. Volgens Arion, van wie volgende week een nieuwe roman De deserteurs uitkomt, is slavernij meer dan een economische rekensom. Je moet ook rekening houden met de psychologische factoren: de schaamte voor voorouders in slavernij is nog steeds erg groot, aldus Arion.