Boeken

Zondag 24 februari

Gerontoloog Dick Knook verdiepte zich in de Nederlandse vergrijzingsproblematiek en licht in zijn boek ´Het Methusalem-mysterie´ de feiten rondom de vergrijzing toe.

De Nederlandse samenleving verandert de komende decennia ingrijpend. Er komen steeds meer ouderen en steeds minder jongeren zijn die voor hen zorgen. De vergrijzing roept angstbeelden op van een toekomstige oorlog tussen de generaties. Door de complexiteit van het debat vormt de vergrijzingsproblematiek inmiddels voor velen een mysterie. Gerontoloog Dick Knook probeert dit mysterie op te lossen met zijn boek Het Methusalem-mysterie.

Kan een rijk land als Nederland met een uitstekend pensioensysteem de kosten van een vergrijzende samenleving niet dragen? Staan er tegenover de lasten van een groot aantal ouderen geen baten? Volgens Knook moet het Nederlandse sociaal beleid gewijzigd worden en werken paniekerige maatregelen juist averechts.

Dick Knook pleit in Het Methusalem-mysterie voor een onderbouwde visie voor de lange termijn. In zijn boek staat een heldere analyse weergegeven van de verschillende aspecten van de vergrijzing. Hij zet de feiten van de vergrijzing op een rij en biedt een overzicht van mogelijke oplossingen.