Boeken

Zondag 16 maart

De Nijmeegse socioloog en ethicus Bas van Stokkom analyseerde de discussie over het ‘vrije woord’ en schreef daarover het boek´ Mondig tegen elke prijs´.

De laatste jaren wordt er in Nederland heftig gediscussieerd over de vrijheid van meningsuiting. Er zijn mensen die menen dat ze alles mogen zeggen, terwijl andere mensen het idee hebben juist niet meer alles te kunnen zeggen. De Nijmeegse socioloog en ethicus Bas van Stokkom analyseerde de discussie over het ‘vrije woord’ en schreef daarover het boek Mondig tegen elke prijs.

De grenzen van vrije meningsuiting worden de laatste jaren nadrukkelijk opgezocht. Waar komt dit vandaan? En hoe wordt dit fenomeen opgepikt door media en politici? Van Stokkom zocht een antwoord op de vraag of je het vrije woord mag beknotten. Daarnaast wilde hij weten wat het voordeel voor de maatschappij is wanneer iedereen precies zegt wat hij denkt.

De moderne media spelen een belangrijke rol in het boek van Van Stokkom. Zij lijken soms radicale uitspraken te verkiezen boven het weergeven van juiste informatie. Ook de politiek en de rechterlijke macht worden uitgebreid behandeld in Mondig tegen elke prijs. Van Stokkom pleit hierbij voor fatsoen en terughoudendheid in het politieke en maatschappelijke debat.