Een gesprek met historicus Antony Beevor over zijn boek 'De slag om Arnhem' en met Katja Happe over haar boek 'Veel valse hoop - De Jodenvervolging in Nederland 1940-1945'.

VPRO Boeken
Zondag 29 april om 11.20 uur op NPO 1

Presentatie: Jeroen van Kan

Antony Beevor

Jeroen van Kan ontvangt gerenommeerd historicus en meesterverteller Antony Beevor, auteur van bestsellers als D-Day en Stalingrad over zijn nieuwe standaardwerk De slag om Arnhem waarin hij met veel oog voor militaire en politieke beslissingen en met aandacht voor menselijke verhalen, een compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem beschrijft. Een van de grootste luchtlandingen uit de oorlog, een heroïsche strijd die negen dagen duurde, een catastrofale misrekening van de Britten en de laatste overwinning van Adolf Hitler. Gebruikmakend van nieuw archiefmateriaal schetst hij de lotgevallen van soldaten en burgers en ontdoet hij de veldslag van zijn mythen.

Katja Happe

Ook te gast is Katja Happe over haar grootse overzichtswerk Veel valse hoop, de jodenvervolging in Nederland 1940-1945. De Tweede Wereldoorlog is nog steeds ons belangrijkste historische referentiepunt – en binnen die oorlog de vervolging van en de massamoord op de Joden. Sinds de drie grote geschiedschrijvingen over het onderwerp van Abel Herzberg, Jacques Presser en Lou de Jong, geschreven in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw, is er veel en veel belangwekkend onderzoek is verricht. Veel valse hoop is een nieuw alomvattend boek over het onderwerp. Het vertelt de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, de geschiedenis wordt ook bezien vanuit internationaal perspectief. Ook wordt er gedetailleerd aandacht besteed aan specifieke maatregelen voor Nederland van de nazitop in Berlijn en de op Nederland gerichte acties van internationale Joodse hulporganisaties. Veel valse hoop zal de komende tientallen jaren het standaardwerk over de vervolging van de Nederlandse Joden blijken te zijn.