Brands met Boeken - 17 juni

Armando

Brands met Boeken wordt rechtstreeks vanuit het 42e Poetry International Festival in Rotterdam uitgezonden. Wim Brands spreekt daar met beeldend kunstenaar, schrijver en dichter Armando.

Armando (1929) publiceert sinds 1954 poëzie. In 1999 verscheen zijn Verzamelde gedichten in een imposante bundel. Het leek alsof Armando hiermee zijn carrière als dichter afsloot, maar tien jaar na de verschijning van dit boek verschenen er nieuwe gedichten. In 2011 ontving hij de VSB-poëzieprijs voor zijn bundel Gedichten 2009. Onlangs verscheen een nieuwe bundel met als titel Ze kwamen.

Armando is geen toegankelijke dichter. De thematiek die hij behandelt is vaak zwaar: hij schrijft over (oorlogs)geweld, schuld en boete en de relatie tussen dader en slachtoffer. Het kernthema van zijn poëzie is ‘schuld’. Armando’s poëzie kan dan ook worden gelezen als een poging om vanuit een worsteling met dit begrip de tegenstellingen die in de thema’s besloten liggen op te heffen.