En: Sandra Phlippen, Ester Barendregt, Marieke Blom, Erik Gerritsen, Mark Frequin, de nieuwsfoto met

crisisbestrijding tijdens corona-pandemie

Mark Frequin & Erik Gerritsen

Nederland gaat weer open en we gaan weer de goede kant op! Maar, hoe ging het er eigenlijk aan toe in het heetst van de strijd tegen de pandemie? Toen Nederland in paniek was en er aan alles een tekort dreigde? Deze twee topambtenaren vervulden achter de schermen een belangrijke rol in het heetst van de strijd tegen de coronapandemie. 'Een sprint, een marathon en een achtbaan', zo ervaarde oud-secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen het coronajaar. Voor Mark Frequin, oud-directeur generaal van het LCH, was het 'als een brug die we gingen bouwen terwijl we er overheen liepen'. Onlangs is er veel ophef ontstaan door onthullingen van o.a. Follow the Money over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. 'We hebben alle deals gesloten op de prijs van de markt van dat moment', zegt Mark Frequin. Zowel Frequin als Gerritsen werken graag mee aan alle onderzoeken over de uitgaven voor hulpmiddelen en ook een parlementaire enquête zien ze met vertrouwen tegemoet.

Erik Gerritsen

Voorzitter Directieraad woningcorporatie Ymere

Geboren 1962

Loopbaan
- Secretaris-Generaal van VWS
- Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Regio Amsterdam
- Kennisambassadeur Gemeente Amsterdam
- Gemeentesecretaris Gemeente Amsterdam

Mark Frequin

Buitengewoon adviseur, Rijksoverheid

Geboren 1953

Loopbaan
- Project directeur-generaal/hoofd dienst Testen bij VWS
- Projectdirecteur-generaal Landelijk Consortium Hulpmiddelen bij VWS
- Directeur-generaal Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Plv- secretaris-generaal bij het ministerie van Veiligheid & Justitie

Publicaties
- Ja minister - nee minister
- Met de minister op de tandem

economie na corona: herstel en schulden

Ester Barendregt, Marieke Blom, Sandra Phlippen

Te gast in Buitenhof zijn de hoofdeconomen van de drie grootste banken van Nederland: Marieke Blom (ING), Ester Barendregt (Rabobank) en Sandra Phlippen (ABN AMRO). Nederland gaat weer van het slot. Wat betekent dat voor de economie? 
‘Bij een derde van de Nederlanders zijn de spaargelden toegenomen’, stelt Ester Barendregt hoofdeconoom van de Rabobank. ‘Het is wel zo dat hogere inkomens meer in die groep zitten’. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING stelt: 'ik denk dat de hevigste klap geweest is, maar de naschokken zullen in Zuid-Europa groter zijn. Daarom is het Europese herstelfonds belangrijk. Dat is in hun belang, maar ook in ons belang, het is goed voor de Europese economie'. Sandra Phlippen, hoofdeconoom ABNAMRO ziet dat er een verschuiving is in het denken over schulden: 'Als we de komende vijf jaar dat tekort niet wegwerken, dan nog gaat de staatsschuld dalen omdat de rente zoveel lager ligt dan de groei: Je groeit vanzelf uit je probleem', mits de rente laag blijft natuurlijk.

Ester Barendregt

Hoofdeconoom Rabobank

Loopbaan
Ministerie van Financiën
Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Marieke Blom

Hoofdeconoom ING

Loopbaan
Chef Geld bij de Argumentenfabriek
Politiek adviseur PvdA

Nevenfuncties
Beoordelingscommissie Nationaal Groeifonds

Sandra Phlippen

Hoofdeconoom ABN AMRO

Loopbaan
Chef economie bij het Algemeen Dagblad
Raad van Advies Delta Lloyd
Hoofdredacteur economenvakblad ESB

Nevenfuncties
Universitair docent Economie aan Erasmus Universiteit Rotterdam

de nieuwsfoto

In deze wekelijkse rubriek bespreekt Buitenhof een spraakmakende nieuwsfoto, deze week uitgekozen door fotograaf Ilvy Njiokiktjien.

Fotograaf: Phill Magakoe / AFP
Deze foto is gemaakt op 15 juni 2021, in het dorp KwaHlathi, provincie Kwazulu, Zuid-Afrika, waar een herder onlangs stuitte op kristalachtige glimmende stenen. Sindsdien komen er honderen mensen naar het dorp om te zoeken naar deze stenen in de hoop dat ze waardevol zijn.

'Vrolijk verval' en het zieligheidsstempel van ouderen

Hedy d'Ancona

In de huidige maatschappij worden ouderen vooral bestempeld als ‘kwetsbare treurwilgen’ die vooral onze compassie en respect verdienen. In haar boek ‘Vrolijk verval’ hekelt Hedy d’Ancona de, wat zij noemt, ‘zachte uitsluiting’ van bejaarden en wijst ze haar leeftijdsgenoten op hun plicht om opgewekt iets van hun oude dag te maken. Nadat de oud-politica jarenlang opkwam voor de emancipatie van vrouwen richt ze zich nu met dit boek op de emancipatie van ouderen. 

Hedy d'Ancona

Oud-politica

Geboren 1937

Loopbaan
- Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (PvdA)
- Lid Europees Parlement (PvdA)
- Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA)
- Medeoprichter en hoofdredacteur Opzij

Buitenhof terugluisteren

Buitenhof is als podcast gratis terug te luisteren via alle reguliere podcastapps op pc, tablet en smartphone, zoals iTunes, Stitcher en Overcast.

Buitenhof als podcast

blijf op de hoogte

Wie zijn de gasten in Buitenhof? Krijg als eerste te horen wie er zondag aanschuift voor een mooi gesprek, stevige discussie of goed debat. En krijg na de uitzending een nieuwsbrief met Het beste van Buitenhof. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.