En: Marjan Minnesma, Frans Timmermans

de formatie

Herman Tjeenk Willink, minister van staat

Honderd dagen na de verkiezingen is er nog geen nieuw kabinet. Er lijkt steeds meer ergernis over de slakkengang in de formatie. Hoe complex is de huidige politieke situatie? In Buitenhof minister van staat en oud-informateur Herman Tjeenk Willink

‘Het collectieve geheugen is blijkbaar zo beperkt dat je voor ervaring steeds bij dezelfde uitkomt, die zelf ook steeds ouder wordt. We kunnen niet vooruit als we niet weten waar we vandaan komen’, aldus Herman Tjeenk Willink in een gesprek over de lange formatie. Hij is kritisch over de rol van de kamer en maakt zich zorgen over de democratisch rechtsorde:  ‘De kamer heeft naar aanleiding van het rapport van Hamer inhoudelijk helemaal niets gedaan’, 'Dat benauwt mij zo: als de politiek zijn eigen functie niet serieus neemt en zich dat niet realiseert, dan zijn we ver van huis’.

Herman Tjeenk Willink sprak in Buitenhof in 2020 over de rol van de overheid in de coronacrisis.
In maart 2021 was Herman Tjeenk Willink te gast in Buitenhof over de formatie.

Herman Tjeenk Willink

Minister van staat
Geboren 1942

Loopbaan
- Informateur in 1994, 2010, 2017 en 2021
- Vicepresident Raad van State
- Voorzitter Eerste Kamer PvdA
- Raadadviseur ministerie van Algemene Zaken

Publicatie
- Groter denken, kleiner doen (2018)

klimaatneutrale EU

Frans Timmermans, vicevoorzitter Europese Commissie

In Buitenhof: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Green Deal. Timmermans is kritisch over de anti-homowetgeving van Viktor Orbán. Moet Hongarije dan maar uit de EU? 'Er zijn miljoenen Hongaren die willen net zo leven als u en ik. Die laat je in de steek als je zegt: 'Ga maar'', aldus Timmermans. Over het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zegt hij: 'ik had liever een beter akkoord gehad, maar dit was het maximaal haalbare’.

Frans Timmermans sprak eerder in Buitenhof over zijn groene ambities voor de EU
En op 6 december 2020 vertelde hij over zijn presentatie van de Green Deal

Frans Timmermans

Eurocommissaris en vicepresident EC
Geboren 1961

Loopbaan
- Minister Buitenlandse Zaken
- Lid Tweede Kamer PvdA
- Staatssecretaris Buitenlandse Zaken
- Adviseur Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

Publicatie
Broederschap (2015)

aanpak klimaatverandering

Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Zes jaar geleden won Marjan Minnesma, directeur van klimaatorganisatie Urgenda, de zaak die zij aanspande tegen de Nederlandse Staat. Daarmee dwong ze af dat de uitstoot van broeikasgassen in hoog tempo verminderd moest worden. Maar is dat in de jaren die inmiddels zijn verstreken ook gebeurd? 'Er gebeurt niet wat nodig is', zegt Minnesma en kondigt een nieuwe rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat. Deze keer om een dwangsom af te dwingen. 'Het is aan de rechter om te kiezen hoeveel, geleerden hebben het over van 100 miljoen tot twee miljard.' ‘We gaan waarschijnlijk ook naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om daar een klacht in te dienen tegen Nederland, dat één van de pijlers van de rechtsstaat niet nakomt’.

In 2017 ging Marjan Minnesma in Buitenhof in debat over de klimaatplannen.

Marjan Minnesma

Directeur Urgenda
Geboren 1966

Loopbaan
-Directeur Drift, Erasmus Universiteit
-Projectmanager EU, IVM
-Campagnedirecteur Greenpeace 
-Programmamanager Novem

Publicaties
-Tussen kolen & Parijs (2021)
-Bezorgde Brieven (2021

Buitenhof terugluisteren

Buitenhof is als podcast gratis terug te luisteren via alle reguliere podcastapps op pc, tablet en smartphone, zoals iTunes, Stitcher en Overcast.

Buitenhof als podcast

blijf op de hoogte

Wie zijn de gasten in Buitenhof? Krijg als eerste te horen wie er zondag aanschuift voor een mooi gesprek, stevige discussie of goed debat. En krijg na de uitzending een nieuwsbrief met Het beste van Buitenhof. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.