20 november

Deze week in Buitenhof: Mariëtte Hamer over grensoverschrijdend gedrag, minister Hanke Bruins Slot over het verbieden van politieke partijen, schrijver Masha Gessen sluit aan om te praten over autocratie en democratie en Feike Sijbesma is net terug van de 27ste klimaattop in Sharm-El-Sheikh

commandocultuur was nooit goed

Volgens regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer moet het onderzoek over de gebeurtenissen bij DWDD ‘ver weggeplaatst van de omroepwereld’. Hoewel Hamer de bevindingen van de Volkskrant ‘kon verwachten’ was ze ‘toch geschrokken’. De geluiden dat zulke omgangsvormen ook iets van die tijd waren vindt ze onzin: ‘Wat ik uit de verhalen lees is dat men in periodes eigenlijk ook een beetje trots is geweest over de commandocultuur die er hing. Ik denk wel dat we er nu anders naar kijken dan vroeger. Maar dit was natuurlijk vroeger ook niet goed. Ook niet tien jaar geleden.’ 

Mariëtte Hamer

Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag

Geboren 1958

Loopbaan
- Voorzitter SER
- Fractievoorzitter PvdA
- Tweede Kamerlid Pvda
- Directeur Stichting Volwasseneneducatie
- Lerares Nederlands
- Medeoprichter en voorzitter LSVb

democratie is geen vanzelfsprekend eindpunt

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot waarschuwt dat ‘democratie geen vanzelfsprekend eindpunt’ is. Toch verwerpt ze het voorstel van D66 om het gemakkelijker te maken om politieke partijen te verbieden: ‘Het voorstel was om via de koning een artikel uit het burgerlijk wetboek ook geschikt te maken voor een politieke partij en dat vind ik heel onwenselijk. Als je een wet maakt die politieke partijen verbiedt, dan hoor je daar ook in de Eerste en Tweede Kamer een debat over te voeren. Niet met een handtekening van de koning.’  

Hanke Bruins Slot

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geboren 1977

Loopbaan
- Lid Gedeputeerde Staten van Utrecht
- Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (CDA)
- Staf Commando Landstrijdkrachten

hoe overleef je een autocratie?

Bestsellerauteur en journalist Masha Gessen beschrijft de politiek van autocraten als ‘delegitimeren van de zittende regering in plaats van discussiëren over beleid, wat een normale oppositie doet’. Volgens Gessen stellen zulke politici altijd: ‘wij zijn de echte vertegenwoordigers van de kiezer en alles wat de huidige machthebbers doen, is illegaal.’ Tegen zulk geluid moet je je hard uitspreken: ‘Juist als het weer kalm wordt, want dat gebeurt altijd.’

Masha Gessen

schrijver/ journalist

Geboren 1967  

Loopbaan 
Staff writer: The New Yorker
- The New York Times

Publicaties
- Hoe overleef je een autocratie (2020)
- De toekomst is geschiedenis (2017)
- Essay: Autocracy rules for survival (2016)
- De man zonder gezicht (2012)

Onderscheidingen
National Book Award 2017

klimaatverandering en de rol van het bedrijfsleven

Oud-DSM topman Feike Sijbesma is net terug van de 27ste klimaattop in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, waar twee weken lang wereldleiders, klimaatdeskundigen en bedrijfsleven vergaderden. ‘Voor mensen in Afrika is klimaatverandering niet kunnen eten. Niet iets van de toekomst’, zegt Sijbesma. Hij benadrukt dat het bedrijfsleven juist gebaat is bij snelle klimaatactie: ‘Het gaat niet meer alleen om winst maken. Daarnaast zijn alternatieve energiebronnen niet alleen beter voor het klimaat, maar ook goedkoper. Dus alle reden om te verschuiven naar alternatieve energiebronnen.’  

Feike Sijbesma

klimaat-lobbyist

Geboren 1959 

Loopbaan
- Co-voorzitter Global Centre on Adaptation
- Voorzitter Alliance CEO Climate Leaders
- Speciaal coronagezant
- CEO DSM

Nevenfuncties
- Lid externe adviesraad IMF
- Klimaatleider van de Wereldbank Groep

Eerder in Buitenhof op 12/4/20 als speciaal coronagezant 

luister de podcast

Buitenhof is als podcast gratis terug te luisteren via alle reguliere podcastapps op pc, tablet en smartphone, zoals iTunes, Stitcher en Overcast.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Krijg als eerste te horen wie er zondag aanschuift voor een mooi gesprek, stevige discussie of goed debat. En krijg na de uitzending een nieuwsbrief met Het beste van Buitenhof. Schrijf je in voor de nieuwsbrief via onderstaand formulier.