7 mei

Deze week in Buitenhof: Klaas Knot over de staat van de economie, Kirsten Schuijt bespreekt de staat van de natuur, Michael Sandel sluit aan om te praten over de kunst van het debatteren, de nieuwsfoto met Cigdem Yuksel

de staat van de economie

‘Het dalende pad in de strijd tegen inflatie is ingezet’, zegt president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot over de nieuwe renteverhoging van de ECB afgelopen week. ‘Maar we hebben wel het tempo van de verhogingen vertraagd, want we zien dat ons beleid begint de werken. De kredietverlening aan burgers en bedrijven wordt moeilijker, de huizenmarkt begint om te slaan. En de grootste effecten van ons beleid liggen nog voor ons.’ Met de eisen van veel vakbonden om de lonen met 10% of meer te laten stijgen kan hij niet zo veel: ‘Inflatie wordt alleen hardnekkig als daar een sociaal conflict aan ten grondslag ligt over een onbetaalde rekening. Dan dreigt een loon-prijs spiraal. Dan moet ik sturen op een rente die voldoende hoog is om de inflatie terug te brengen en dan kan ik niet uitsluiten dat de economie richting een recessie gaat.’ Knot is positief over de aangekondigde bezuinigen van Kaag: ‘Het is een nuttige eerste stap. Er is een einde gemaakt aan het gratis geldbeleid. Maar het zal niet voldoende zijn. Dit is de tijd dat je ruimte in de begroting moet maken voor tegenvallers, het kan met de economie op dit moment eigenlijk alleen maar minder gaan. Ik denk dat het niet bij deze bezuinigingen zal blijven.’  

Geld en Schuld: de publieke rol van banken (WRR-rapport uit 2019)
Is er in Nederland sprake van Graaiflatie? (onderzoek RABOBank 2023)
IMF ziet ‘gevaarlijke fase’ voor de wereldeconomie: bankenstress kan zo weer oplaaien (NRC)

Klaas Knot

president De Nederlandsche Bank

Geboren 1967

Functies
- Lid van de bestuursraad ECB
- Voorzitter Financial Stability Board

Loopbaan
- Topambtenaar Ministerie van Financiën
- Medewerker IMF

Eerder in Buitenhof op 30/10/22 over het bestrijden van inflatie

mens en natuur

De eerste Nederlandse directeur van het World Wide Fund for Nature (WWF) Kirsten Schuijt noemt drie belangrijke oorzaken voor het verlies van de biodiversiteit in Nederland: ‘versnippering van de natuur, verdroging en stikstof. Sinds 1990 nam de populatie van diersoorten in Nederland met 60% af.’ Ook wereldwijd zijn er problemen, sinds 1970 is de populatie omvang van gewervelde dieren met gemiddeld 69% afgenomen: ‘Zeventien jaar geleden was ik in Vietnam en onlangs weer. Het was stil in de bossen, veel dieren zijn gewoon verdwenen.’ Hoe kijkt Schuijt naar de problemen die wij nu ondervinden met de grote populaties wolven, dassen en bevers? ‘Het laat zien hoe we als mensen volledig los zijn komen te staan van de natuur. Het gaat erom, vinden wij dat diersoorten bestaansrecht hebben? Ik vind van wel.’ Nu is het aan de Nederlandse overheid om leiderschap te tonen: ‘Ik ben blij met de klimaatplannen, maar ik mis een visie. Waar willen we heen met Nederland?’ Toch houdt Schuijt hoop op een goede afloop: ‘het mooie van de natuur is, als je het even met rust laat, komt het vanzelf weer terug.’ 

WWF niet medeplichtig aan moord en mensenrechtenschendingen (Volkskrant)
Bestseller 'De stikstoffuik' is een warwinkel aan missers en komt niet met oplossingen (Follow the Money)
Het stikstofboek van Arnout Jaspers is een selectief pleidooi tegen vitale snippers groen (NRC)
Virunga 2014 (Netflix)
Living Planet Rapport (WWF 2022)
Living Planet Report Nederland (WNF 2023)

Kirsten Schuijt

directeur-generaal World Wide Fund for Nature

Loopbaan
- Directeur WNF
- Resource Economist WWF

Nevenfuncties
- Raad van Toezicht WUR
- Raad van Toezicht PWN

de nieuwsfoto

In deze wekelijkse rubriek bespreekt Buitenhof een spraakmakende nieuwsfoto, deze week uitgekozen door fotograaf Cigdem Yuksel.

Deze foto is gemaakt door fotograaf Sebastien Bozon op 4 mei 2023 in Londen, Verenigd Koninkrijk, waar mensen daags voor de kroning van Charles kamperen langs de route van de koninklijke processie.  

de kunst van het debatteren

‘We zijn in een politieke impasse beland wat betreft het klimaat’, stelt politiek filosoof Michael Sandel. ‘Ik denk niet dat een van bovenaf opgelegde oplossing zal werken. Je moet luisteren, het debat aangaan en overleggen met de gemeenschappen en mensen wiens leven op de schop gaat door de groene transitie. Je bent niet er met alleen een uitleg. Of zeggen dat ze de wetenschap beter moeten begrijpen. Dat is een recept voor mislukking. Je moet iedereen includeren in het beleid.’ Ook over een ander groot probleem – ongelijkheid – ziet hij dat een andere denkwijze nodig is: ‘Wie zegt dat onderwijs de oplossing is voor ongelijkheid in inkomen, rijkdom en aanzien, zit fout. Het is onzin om 'n economie te creëren die als basisvoorwaarde voor een waardig leven stelt dat je een titel hebt. Dat frustreert mensen terecht. Want we vergeten dat de meeste mensen in de maatschappij niet hebben gestudeerd.’ Om dichter tot elkaar te komen hoopt Sandel dat we weer meer het gesprek met elkaar aangaan: ‘We hebben een sterker publiek debat nodig met meer betrokkenheid van mensen. Technocratische politiek is niet genoeg, want dat gaat voorbij aan de ethische vraagstukken die er zijn en schreeuwwedstrijden zijn geen oplossing.’ 

Olaf Scholz: ‘Merit in society must not be limited to top-earners’ (The Guardian)
Michael Sandel in gesprek met millennials over morele dilemma's (HUMAN)
Eredocotoraat voor Michael Sandel (Radboud Universiteit)
Kijk ook dit gesprek met Bas Heijne 'Ongehoord door de elite' (Buitenhof 19/3/23)

Michael Sandel

poltiek filosoof

Publicaties
- De tirannie van verdienste (2020)
- Rechtvaardigheid (2009)
- Het onbehagen van de democratie (1996)

luister de podcast

Buitenhof is als podcast gratis terug te luisteren via alle reguliere podcastapps op pc, tablet en smartphone, zoals iTunes, Stitcher en Overcast.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Krijg als eerste te horen wie er zondag aanschuift voor een mooi gesprek, stevige discussie of goed debat. En krijg na de uitzending een nieuwsbrief met Het beste van Buitenhof. Schrijf je in voor de nieuwsbrief via onderstaand formulier.