Een korte verhandeling over zelfgenoegzaamheid.

1. Zelfgenoegzaamheid kan worden omschreven als een overschot aan tevredenheid, vooral met het eigen ik en/of de werkelijke of de vermeende prestaties die dat ik geleverd zou hebben. Zelfgenoegzaamheid komt ook op nationaal niveau voor. ‘Wat zijn wij Nederlanders toch een voortreffelijk volk dat wij ervoor gezorgd hebben dat de PVV niet de grootste maar slechts de tweede partij van het land is geworden.

2. Hoeveel tevredenheid is genoeg tevredenheid? Dat verschilt per persoon, belangrijk is de eigen tevredenheid niet al te zeer uit te venten. Mensen die uitsluitend over tegenslagen praten zijn zeurpieten, maar personen die alleen maar van succes en prachtige momenten reppen, laden de verdenking op zich leugenaars te zijn. We mogen deze mensen zelfgenoegzaam noemen als ze menen dit aan hun eigen uitmuntendheid te danken te hebben.

3. Wie converseert moet bij het praten over het eigen leven successen en gelukkige momenten afwisselen met berichten over tegenslagen. Bij voorkeur niet de dood, mensen verheugen zich graag over andermans tegenslagen, maar om zich te verheugen over andermans dood gaat veel mensen te ver. Op elke zeven tegenslagen moet u een gelukkig moment noemen. Onthoud dat als u de kunst van het converseren bedrijft. Mocht u de tel kwijt zijn, kunt u voorzichtig eens informeren: ‘Over hoeveel rampen heb ik nu al bericht?’

4. Enige onhandigheid is goed tegen zelfgenoegzaamheid. Bent u bang zelfgenoegzaam te zijn? Stoot in een café eens een glas wijn om en help met dweilen. Loop op straat tegen een lantaarnpaal op en mompel: ‘Dit was niet echt zelfgenoegzaam.’

5. Moet je omgaan met zelfgenoegzame mensen? Je moet in principe om kunnen gaan met alle mensen, maar het staat u vrij in uw adresboek achter de namen van deze mensen een ‘z’ te zetten. Geeft u een feestje? Niet meer dan twintig procent van de genodigden mag zelfgenoegzaam zijn. Daklozen zijn zelden zelfgenoegzaam. Is uw vriendenkring erg zelfgenoegzaam kunt u de vriendenkring homeopatisch verdunnen met daklozen.

6. Ga veel met kinderen om. U kunt zo de verdenking op u laden pedofiel te zijn, maar zolang u van de kinderen afblijft, mag u het gewoon ‘therapie tegen zelfgenoegzaamheid’ noemen.