VPRO en HUMAN gaan vanaf 1 januari 2022 verder als samenwerkingsomroep VPRO-HUMAN en maken de komende vijf jaar opnieuw programma’s binnen de publieke omroep. Dit betekent dat de samenwerking met HUMAN, die nu ruim tien jaar bestaat, in een nieuwe fase is gekomen.  

De VPRO verzorgt in de huidige concessieperiode het media-aanbod van aspirant-omroep HUMAN. Om te worden toegelaten tot het bestel moet HUMAN onderdeel uitmaken van een samenwerkingsomroep. De erkenningsaanvraag van VPRO-HUMAN als samenwerkingsomroep is nu door minister Slob gehonoreerd.

De samenwerking heeft tot doel het vrijzinnige en humanistische geluid binnen de publieke omroep te versterken, de mediaproductie efficiënter te organiseren, en meer mogelijkheden te creëren voor innovatie, talentontwikkeling en impact. VPRO en HUMAN blijven grotendeels hun eigen programma’s maken – met uitzondering van onderzoeksjournalistiek (Argos Medialogica) en drama. Ook de aparte merken en verenigingen blijven bestaan.

De VPRO omschrijft zijn ambities voor de nieuwe concessieperiode in het meerjarenbeleidsplan Uitgesproken inclusief. Het beleidsplan 2022-2026 van HUMAN is te raadplegen op de website van HUMAN.