Auteur Susan Blackmore (London, 1951) heeft een gevarieerd curriculum vitae. Na haar opleiding in psychologie en fysiologie in Oxford is ze gepromoveerd in parapsychologie, een onderzoeksveld waar ze tegenwoordig zeer sceptisch tegenover staat.

Inmiddels houdt ze zich met name bezig met evolutie en bewustzijn. Blackmore is bekend van haar boek The Meme Machine.

Blackmore gaat een stap verder en stelt dat er in het evolutionaire tijdperk nog een ander evolutionair proces de kop op heeft gestoken. Elektronische en digitale informatie wordt gekopieerd, gesorteerd en uitgewisseld in computers en servers zonder dat mensen daar direct invloed op uitoefenen. De informatie-eenheden die aan de basis liggen van deze technologische evolutie noemt Blackmore ‘tremen’. 

Het is niet langer de mens zelf die aan het roer staat van de technologische ontwikkeling. Wij voeden een systeem dat naast ons staat en zichzelf in stand houdt. Met het constant uploaden van tekst, foto’s, filmpjes en andere data naar de cloud draagt bijna iedereen hieraan bij. Volgens Blackmore is dit proces niet te stoppen: we zijn veel te afhankelijk van de technologie om deze uit te schakelen. Het lijkt erop dat de mensheid zich blijmoedig onderwerpt aan de technologie die ze zelf geschapen heeft. 

‘Mijn theorie over tremen is redelijk extreem’, geeft Susan Blackmore zelf toe. ‘Maar het is belangrijk om deze theorie kritisch te onderzoeken.’ 
Dat Blackmore kritisch kan kijken naar haar eigen ideeën, heeft ze al eerder bewezen. Jarenlang was ze overtuigd van het bestaan van paranormale fenomenen zoals buitenlichamelijke ervaringen, helderziendheid en telepathie. Maar, schrijft ze: ‘na een paar jaar van zorgvuldige experimenten ben ik van gedachten veranderd. Ik heb geen paranormale fenomenen gevolgen – alleen wishful thinking, zelfdeceptie, experimentele fouten en, in sommige gevallen, zwendel.’ Ze stopte met haar onderzoek naar parapsychologie en sloot zich aan bij de sceptici. 

Het brede interessegebied van Blackmore waarin persoonlijke ervaringen en wetenschap samenkomen zorgt voor een vernieuwende kijk op de samenwerking tussen mens en machine. Wil je meer weten over haar werk? Bekijk dan deze TED talk over haar memes en tremes.

meer susan blackmore