aflevering 6: bloei

Welke mogelijkheden biedt onze welvaart, zelfs waar die overgaat in overdaad?

Nederland kent de hoogste dichtheid aan vakantieparken ter wereld. Het is een toonbeeld van onze welvaart, die soms uitmondt in overdaad. Maar er lijkt er iets te veranderen. Afvalstromen en zelfs onze ontlasting wordt steeds vaker omgezet in energie. Eigenlijk grijpen we hiermee terug op een eeuwenoud fenomeen. De strontrace is een jaarlijks evenement waarbij wordt nagebootst hoe vroeger de mest uit Friesland werd gebruikt om bollen te laten groeien in de Bollenstreek. Ieder voorjaar werden de stallen uitgemest en in tjalken geladen. Om de bollen in perfecte staat te brengen moet het grondwater vervolgens precies op de goede hoogte gehouden worden. Niet te nat, niet te droog. Één man is hier dagelijks mee bezig. Hij bewaakt de balans, die we ook in onze rijkdom nastreven.

Bonusmateriaal

Tot het begin van de vorige eeuw vervoerden ongeveer 150 tjalken en klippers ieder een ton koemest van de dierrijke Friese Zuidwesthoek naar de Zuid-Hollandse Bollenstreek. Om deze traditie in stand te houden, wordt tegenwoord de strontrace georganiseerd. Bekijk de race van start tot finish.

De Stippelberg is een groot natuurgebied in het oosten van Brabant, wat van oorsprong een open heidegebied was. Het zand dat de wind meevoerde werd door planten en struiken tegengehouden, waardoor een soort stuifduinen, of stippels ontstonden. Vandaar de naam Stippelberg.

Tussen 1850 en 1950 werd het gebied omgevormd tot opbrengstbos en werden er massaal uitheemse naaldbomen aangeplant. Tegenwoordig zorgt boswachter Paul van der Aa ervoor dat inheemse loofbomen ook genoeg ruimte en licht krijgen om te groeien. Naaldbomen worden gekapt en jonge loofbomen worden in de open gebieden aangeplant. Vanuit de lucht kan je deze open gebieden goed waarnemen. Meer informatie over dit natuurgebied vind je op de website van Natuurmonumenten.

datavisualisaties uit de uitzending

Vanuit de hele wereld zijn er bloemen onderweg naar ons land. Bekijk de verschillende routes die de bloemen afleggen voordat ze op de verschillende bloemenveilingen in Nederland terecht komen.

In Nederland staan twaalf afvalenergiecentrales. Deze centrales zetten brandbaar restafval om in duurzame energie. Bedrijfsafval en ons eigen huisvuil zijn niet genoeg om deze fabrieken te laten draaien en onze huishoudens van energie te voorzien. Daarom wordt er afval uit Engeland gehaald.

Bekijk hier alle datavisualisaties uit seizoen 2 Nederland van Boven.