aflevering 7: strijd

Hoe bakenen we onze grenzen af - van de landsgrenzen tot de schutting in de achtertuin?

Grenzen afbakenen hebben we altijd gedaan. Achter de landsgrenzen legden we een ingenieus systeem aan van verdedigingswerken die tezamen een waterlinie vormden. Nu oorlogsdreiging ver weg lijkt, traint Defensie mariniers en marechaussees in een Gronings oefendorp voor missies in oorlogsgebieden. Maar binnen de landsgrenzen gaat het afbakenen door. Op de markt houdt de marktmeester streng en onverbiddelijk in de gaten of de kraamhouder zich wel tot z’n toegewezen plek beperkt. En als buren strijden over de plek van de nieuwe schutting wordt de landmeter ingeschakeld om het geschil te beslechten. Op het strand bakenen we ons plekje af door een handdoek uit te spreiden. Afbakenen zit in de genen.

bonusmateriaal

Hoe komen de luchtopnames van Nederland van Boven tot stand?
Eindredacteur Geert Rozinga vertelt over het filmen vanuit een helikopter, het verschil tussen een gepland en een een niet gepland shot en de interactieve kaart die dit jaar te gebruiken is op de website. 

extra: Duits spionagerapport

Om ons land te beschermen hebben we meerdere verdedigingslinies opgebouwd, waaronder de Hollandse waterlinie. In een Duits spionagerapport over Nederland en BelgieĢˆ is te lezen dat Nederland in WO I in eerste instantie niet is aangevallen door Duitse troepen vanwege de waterlinie. Inundatie, het onderwater zetten van land, duurt twintig dagen en zo snel kon het Duitse leger niet gemobiliseerd worden. Het originele spionagerapport (in het Duits) is hier down te loaden.

datavisualisaties uit de uitzending

In 2008 is er begonnen met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In totaal hebben 11 baggerschepen 240.000.000 kubieke meter zand opgespoten om de haven van Rotterdam verder uit te breiden en toegankelijk te maken voor de allergrootste schepen. Bekijk in de timelapse hoe de Tweede Maasvlakte over een periode van vier jaar tot stand is gekomen.

Schiermonnikoog in het voorjaar. Scholeksters zijn op zoek naar voedsel op het drooggevallen wad voor hun jongen. Bekijk in de datavisualisatie hoe de scholeksters meebewegen met het patroon van eb en vloed.

Bekijk hier alle datavisualisaties uit seizoen 2 Nederland van Boven.