Dit zijn de deelnemers van 2015. De wetenschappers nemen het dit jaar op tegen de uitvinders/pioniers.

de Uitvinders

Teresa van Dongen

Teresa van Dongen is een zelfstandig productontwerper. Na een jaar biologie gestudeerd te hebben studeerde ze in 2014 cum laude af aan de design academy in Eindhoven. Teresa houdt zich momenteel veel bezig met licht. Haar afstudeerproject en uitvinding was Ambio, een lamp met bioluminescente bacterien van de huid van een octopus. Door deze in zeewater te mengen met zuurstof lichten ze op, wat Teresa heeft gebruikt om een designlamp te maken. 

Natuur, wetenschap en kunst zijn tekenend voor het werk van Teresa. Met deze lamp maakt ze ook kunstinstallaties, zoals die te zien was op de Dutch Design Week 2015. Hier sleepte ze dit jaar ook de Young Designer Award in de wacht.  

Martin van der Mark

Martin van der Mark is een uitvinder bij Philips research. Na zijn studie Natuurkunde is hij dingen gaan doen met licht en met medische technologie. Martin ziet zichzelf als uitvinder met een wetenschappelijke ziel. Jaarlijks maakt hij de quiz thuis - behalve die van 2014, maar ter voorbereiding heeft hij die gemaakt (hij had 8/15 goed, wat hem een beetje tegenviel).

Om iets uit te vinden begint hij naar eigen zeggen bij een heel goed probleem. Dat gaat hij vervolgens ontleden tot hij bij het centrum van dat probleem komt. Dan pas begint mij met denken over een uitvinding als oplossing. Op zijn naam staan 20 erkende VS patenten, maar hij heeft 140 ‘uitvindingen’ gedaan. Hieronder zijn veel medische/optische dingen, maar ook dingen die met dvd/bluray te maken hebben.

Martin doet momenteel onderzoek naar Katheters. De informatie die katheters uit het lichaam kunnen krijgen wordt steeds uitgebreider, en dus neemt de hoeveelheid draden naar en van de katheter toe. Martin heeft een manier uitgevonden om deze informatie door één draad te verzenden. Met een led-lampje kunnen door hele dunne glasvezelkabels signalen worden gestuurd. Omdat een led-lamp niet alleen licht kan verzenden maar ook kan ontvangen, kan deze ook de informatie terugsturen. 

Naast zijn werk als uitvinder houdt Martin van dansen met zijn vrouw, wat hij op topniveau heeft gedaan.
 

Marleen Stikker

Marleen Stikker is directeur en medeoprichtster van Waag Society. Marleen heeft filosofie gestudeerd, maar is al snel overgestapt naar het in praktijk brengen van filosofie. Ze is actief geweest in performance/beeldende kunst, journalistiek en technologische cultuur, nieuwe media en internet. Haar interesse is het blootleggen van onzichtbare structuren, het demystificeren van technologie en het maken van onwaarschijnlijke connecties.

Ze is initiatiefnemer en werd 'burgemeester' van de digitale stad genoemd. Het is de eerste gratis publieke toegangspoort voor het internet en de eerste virtuele gemeenschap. Marleen was betrokken bij de eerste internetaanwezigheid van verschillende landelijke dagbladen, politieke partijen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties.

Haar hobby’s zijn het doorgronden van de quantummechanica in relatie tot relativiteitstheorie, maar ook gewoon lezen en reizen. 

de wetenschappers

Patricia Dankers

Patricia Dankers doet onderzoek op het grensvlak van chemie, biologie en geneeskunde. Haar belangstelling ligt in het produceren van biomaterialen die niet te onderscheiden zijn van hun natuurlijke variant. Met andere woorden: kunstorganen of -weefsel (of delen daarvan) die niet van echt te onderscheiden zijn.

Op dit moment is ze bezig met het ontwerpen van een synthetisch geraamte, waarop een natuurlijk bloedvat kan groeien.

Haar “hobbyproject” is het maken van nefronen, de “filtertjes” waarvan er een miljoen in elke nier zitten. Dat is veel moeilijker dan bloedvaten want zit veel gecompliceerder in elkaar.

Appy Sluijs

Appy is een Paleo-oceanograaf. Dat wil zeggen dat hij zich bezig houdt met de geschiedenis van de oceaan. Hij studeerde biologie en biogeologie aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Californië en in 2006 promoveerde hij cum laude in de paleo-oceanografie. In mei 2014 werd hij aangesteld als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.

Momenteel doet hij onderzoek naar klimaatveranderingen in het geologisch verleden en naar de relatie tussen CO2 en het klimaat op aarde. Verder geeft hij les op de afdeling Aardwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.

Appy heeft verschillende prestigieuze prijzen in ontvangst mogen nemen, waaronder de Vening Meinesz-prijs en de Outstanding Young Scientists Award van de European Geosciences Union. Hij was de jongste wetenschapper ooit die deze prijs kreeg.

In 2013 is hij te gast geweest bij De Wereld Leert Door. Hier vertelde hij over klimaatverandering en wat vijfenvijftig miljoen jaar oude modder ons over de toekomst van het klimaat kan zeggen.

Gijsje Koenderink

Gijsje Koenderink bestudeert de fysica van levende cellen en weefsels. De vraag achter haar onderzoek is “wat is leven en hoe combineer je dode moleculen tot een levende cel?”. De moleculen waaruit een cel is opgebouwd zijn samen meer dan de som der delen: afzonderlijk zijn ze dood, samen vormen ze leven. Gijsje probeert te begrijpen wat een levende cel levend maakt door er uit onderdelen eentje te bouwen. Haar motto is: 'Wat ik niet kan maken, kan ik niet begrijpen' (Richard Feynman).

Gijsje maakt in het lab eiwitten om daaruit een nieuw cytoskelet (het geraamte van een cel) samen te stellen. Doel is om biologische 'ontwerp'-principes te ontdekken die ten grondslag liggen aan biomoleculen. Zo probeert ze bijvoorbeeld te begrijpen waar levende cellen hun kracht vandaan halen.