colofon

regie Roland Duong
camera Hans Bouma, Jacko van 't Hof, Joost van Poppel, Stijn van Santen
geluid Eric Leek, Bram Meindersma, Jillis Schriel
montage Rinze Schuurman
productie Tessy de Werd
research en samenstelling Jochem Salemink, Julie van Traa
research Polen Ekke Overbeek
verslaggeving Roland Duong, Teun van de Keuken

 

meer van dezelfde makers