De Algemene Politieke Beschouwingen gingen deze week over de grote thema’s van onze tijd. Het ging over huisvesting, de gezondheidszorg, over betere salarissen voor leraren, en, niet eerder zo uitvoerig tijdens het belangrijkste debat van het jaar, over de strijd tegen klimaatverandering. Er lijkt een kantelpunt te zijn bereikt. Het besef is ingedaald bij de meeste partijen dat grote veranderingen niet langer kunnen wachten. Het demissionaire kabinet trok, vooral om de CO2-uitstoot terug te dringen, bijna 7 miljard uit. In de toekomst zal er nog veel meer geld nodig zijn, gaf ook Rutte toe.

Biodiversiteit kwam slechts sporadisch voorbij, terwijl klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit sterk met elkaar zijn verbonden. Als we lezen over de slechte staat van onze ecosystemen en verdwijnende insectensoorten, zinkt de moed ons vaak in de schoenen. Zeker als we zien hoe de politiek in gebreke is gebleven en we nog moeten afwachten of er echt wordt doorgepakt.

Maar niet getreurd: de natuur blijkt veerkrachtiger dan we denken en herstelt wonderbaarlijk als de juiste condities worden gecreëerd. In deze brief duiken we in de wereld van de natuurherstellers, wat je zelf kan doen voor biodiversiteit en waarom we een ander, duurzamer verdienmodel voor de landbouw nodig hebben.

de toekomst van boeren, burgers en beren

Het is altijd fijn om van je moedeloze gevoel af te komen, toch? Dan treft het dat je deze week bij Tegenlicht een uitzending kan zien over een paar daadkrachtige natuurherstellers in Europa. Wat zijn de dromen van boeren, ecologen en ondernemers in natuurherstel? Wat zijn hun dromen voor de natuur? En hoe ziet onze omgang met de andere diersoorten er dan uit?

Het boerenbedrijf gaat er in de toekomst heel anders uitzien en veel boeren willen dat ook. De boer is niet meer de boosdoener die niet wil veranderen, maar vaak juist de hoeder van 'nieuwe' natuur en daarmee ook de snelste en goedkoopste schakel in herstel van biodiversiteit en CO2- en stikstofreductie. Tegenlicht-maker Bregtje van der Haak is getuige van win-win situaties voor boer, landschap, natuur en daarmee ook de biodiversiteit. Een ronde langs vlechtheggen, ecotoerisme, biologisch boeren en jawel...beren. Op zondag 22.05 uur op NPO2 en nu al online te zien

hoe fixen we het verdienmodel van de landbouw?

Hoe rooskleurig de toekomst ook moge zijn in onze dromen, op dit moment zit de landbouwsector nog met een groot probleem. Schaalvergroting en intensivering hebben het Nederlandse landschap de afgelopen decennia gemaakt tot wat het nu is: een lappendeken van monoculturen. Maar nu we ook in Nederland de gevolgen van de biodiversiteits- en klimaatcrisis beginnen te voelen, daalt het besef in dat dit landbouwmodel niet houdbaar is.

De drijvende kracht achter de intensivering van de afgelopen jaren is de Rabobank. De bank adviseerde haar agrarische klanten decennialang om uit te breiden, met een groeiende schuldenberg bij boeren en flinke winsten voor de Rabobank tot gevolg. Hoe bewegen we naar een duurzamer financieringsmodel? Redacteur Daan Kuys ging op zoek naar een antwoord op die vraag…

podcast: wat kun je zelf doen voor de biodiversiteit?

Boeren moeten dus anders gaan boeren en fabrieken moeten hun stikstofuitstoot drastisch beperken. Tot zover the bigger picture. Maar wist je dat je zelf ook kunt bijdragen aan het herstel van biodiversiteit? Louise Vet, bioloog en emeritus hoogleraar ecologie, neemt je mee naar haar tuin.

Ze laat alle planten onbekommerd groeien rond haar huis, ook het onkruid. Vet wiedt geen onkruid, want daar komen allerlei beestjes op af die heel erg belangrijk zijn voor de onder druk staande biodiversiteit. Redacteur Tom Reijner liep met haar een rondje door de tuin en aan de keukentafel bespraken ze de zeer zorgelijke staat van de biodiversiteit, het belang van een gezonde bodem en klimaat. Wat kun je zelf doen voor alles dat groeit en bloeit, zelfs als je geen tuin hebt?

kom naar een fysieke Meet Up en praat mee!

Op andere plekken in Nederland zijn er deze week lokale Meet Ups, zoals in Utrecht, waar, net als in Amsterdam, wordt nagesproken over de uitzending Boeren, burgers en beren, en wel op maandag 27 september. Wil je een Meet Up bijwonen? Misschien is er een bij jou in de buurt…