Tegenlicht

Nederland onveilig?

Meer gevangenissen en meer agenten, het voelt beter maar helpt het? Waar liggen de oplossingen en durft men eigenlijk wel de vingers te branden? Of blijft het thema veiligheid een politiek speeltje dat meedeint op de golven van publieke verontwaardiging?

Al maanden staat Nederland in het teken van politiek en publiek gekrakeel over ‘onze veiligheid’. Maar hoe onveilig is Nederland? Criminoloog Hans Boutellier, officier van justitie Sadik Harchaoui en rechtsgeleerde Dorien Pessers buigen zich, aan de vooravond van de verkiezingen, over deze vraag en hoe de vermeende onveiligheid zich verhoudt tot het grote onbehagen bij de kiezers. Op deze webpagina's vindt u een overzicht van de cijfers, de visies op het thema veiligheid van de drie gasten en de standpunten van de politiek.

bijlagen

De criminaliteit is toegenomen in de afgelopen jaren. De publieke aandacht voor die criminaliteit nog meer. En de politieke betekenis ervan waarschijnlijk het meest. Gedwee belijden de politici, nieuw en oud, dat er nu ECHT wat moet gebeuren.

Wat rechtse 'law and order-politici' decennialang tevergeefs bepleitten, is in minder dan een jaar gemeengoed geworden: meer middelen en bevoegdheden voor de bestrijding van de criminaliteit - het is gelukt en hoe! Met dank aan Pim Fortuyn en de zijnen. De rechtstaat houdt zich ondertussen met moeite staande tegen de taal van de straat. Allerlei zaken die tot voor kort 'ondenkbaar' waren, zijn nu opeens 'bespreekbaar'.

Er dreigt dan ook een revolte der burgers. Een verwarrende revolte die blijkbaar beoogt dat de Staat zijn greep op die burgers versterkt. Legitimatieplicht, iedereen fouilleren en overal camera's. Privacy en een paar burgerrechten mogen daar best bij sneuvelen.

Hoe reëel achten Boutellier, Harchaoui en Pessers de morele paniek, het zoeken naar zondebokken en de roep om meer politie en justitie? Of zijn het juist het huidige politieke klimaat en de manier waarop de media daar mee om gaan, die leiden tot angst en onverdraagzaamheid?

biografieën

Meer gevangenissen en meer agenten, het voelt beter maar helpt het? Waar liggen de oplossingen en durft men eigenlijk wel de vingers te branden? Of blijft het thema veiligheid een politiek speeltje dat meedeint op de golven van publieke verontwaardiging?

Samenstelling en presentatie: Hans Simonse
Research: Henneke Hagen
Productie: Nicoline Tania