Tegenlicht

Erop of eronder in Noord

Waaraan kan Breda-Noord nog zijn gevoel voor eigenwaarde ontlenen? Wat heeft deze wijk nog over om trots op te zijn? Tegenlicht maakt ter plekke de balans op met bewoners en bestuurders. Een debat in een wijk, die als zoveel wijken in Nederland, balanceert tussen 'erop of eronder'.

Breda Noord werd eind jaren ’60 gebouwd als sociale nieuwbouwwijk voor de vele woningzoekende jonge gezinnen. Onder het motto: licht, lucht en ruimte verrees een wijk vol hoop en verwachting. De afgelopen decennia is de samenstelling van de wijk ingrijpend veranderd en heeft de verwachting plaatsgemaakt voor achterstallig onderhoud, drugsoverlast, botsende levensstijlen. De onvrede over de problemen is ondertussen tot de politiek doorgedrongen en de bestuurders lanceren het ene naar het andere plan om de leefbaarheid in de buurt terug te brengen. Maar wie gelooft er (nog) in?

bijlagen

Het verhaal van Breda Noord lijkt exemplarisch voor bijna alle jaren '60-wijken. Daarom, twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, in Tegenlicht een debat vanuit Breda Noord tussen bewoners en stadsbestuurders over hoe goede bedoelingen zich verhouden tot de leefbaarheid in de wijk.

De wijk de Hoge Vucht in Breda Noord is door spoorlijnen en een drukke weg losgesneden van de rest van Breda. Er wonen 19.000 mensen, waarvan de helft van allochtone afkomst. Een hoge werkloosheid, snel wisselende bewoners, dichtgetimmerde winkels, en een mentaliteit van 'ieder voor zich' drukken een stempel op het straatbeeld. De onvrede groeit.

Sloop, nieuwbouw, een veiligheidsplan, camera's en een Brede School moeten het tij keren. Welzijnsorganisaties, inspraakplatforms en de buurthuizen draaien overuren.
Veel goede bedoelingen maar hoe staat het er nu echt voor anno 2006 net voor de gemeenteraadsverkiezingen? Hoe staat het met het onderwijs in de buurt, wie doet er zijn kind nog in de wijk op school? Veel bewoners voelen zich door de plaatselijke politici verwaarloosd en verwijten het bestuur de wijk als afvoerputje voor sociaal zwakkeren te gebruiken.

Waaraan kan deze wijk nog zijn gevoel voor eigenwaarde ontlenen? Wat heeft deze wijk nog over om trots op te zijn? Tegenlicht maakt ter plekke de balans op met bewoners en bestuurders. Een debat in een wijk, die als zoveel wijken in Nederland, balanceert tussen 'erop of eronder'.

samenstelling en presentatie: Hans Simonse
regie: Eugene Paashuis
research: Henneke Hagen, Hassnae Bouazza
productie: Nicoline Tania, Madeleine Somer, Karin Spiegel