Een revolutie in Nederland

Afval is Voedsel (deel II)

Programmamaker Rob van Hattum en researcher Gijs Meyer Swantee volgen Michael Braungart op zijn zegetocht door Nederland. Deze Man met een Missie dwingt producerend en ondernemend Nederland om duurzaam produceren serieus te nemen.

Zelden bracht een Tegenlicht-uitzending zo veel teweeg als Afval is Voedsel, van oktober 2006. Hierin tonen de chemicus Michael Braungart en de architect William McDonough aan dat groei goed kan zijn voor mens en milieu, èn voor de ondernemer. Via innovatie kan er een duurzame consumerende en producerende samenleving ontstaan zonder schuldgevoel over het milieu. "Geen guilt-management meer".

Het ideale huwelijk tussen ecologie en economie. Voorwaarde is wel dat Cradle to Cradle wordt geproduceerd. Dit concept voor een nieuwe industriële revolutie is zo aangeslagen in Nederland dat beide heren als helden worden onthaald, Braungart kreeg zelfs meerdere leerstoelen aangeboden. En organisaties als het ministerie van VROM, de gemeente Venlo en de Floriade willen Cradle to Cradle gaan.

Dit concept komt er in het kort op neer dat alle producten zo ontworpen worden dat ze in de afvalfase óf voedsel vormen voor de biosfeer (en dus volledig en onschadelijk afbreekbaar zijn) óf dat het afval volledig kan worden omgezet in grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt duurzaamheid een vorm van industriële ecologie.

Na Amerikaanse voorlopers als Ford en Nike, lijkt Nederland nu ook om. Nadat de Floriade van 2012 besloot om Cradle to Cradle tot haar motto te maken, besloot de hele regio Venlo hetzelfde te doen. De provincie Limburg wilde niet achterblijven en heeft inmiddels een tiental plekken aangewezen die Cradle to Cradle moeten worden. Zo is de uitbreiding van de A2 naar Luik met alle woonwijken die daar gebouwd worden aangewezen als Cradle to Cradle-ontwikkelplek. Almere besloot de 60 duizend woningen die de komende jaren gebouwd worden Cradle to Cradle te laten ontwerpen, met Mcdonough als supervisor. Het ministerie van VROM ten slotte onderzoekt of Cradle to Cradle inzet van zijn beleid kan worden. Het wordt gezien als een weg om duurzaamheid, industriële en economische activiteit en afvalbeheer op nationaal niveau aan elkaar te koppelen.

En zo waart het Cradle to Cradle virus door Nederland. Reden genoeg om een vervolg te maken op Afval is voedsel met een Nederlandse invalshoek. Programmamaker Rob van Hattum en researcher Gijs Meyer Swantee volgen Michael Braungart op zijn zegetocht door Nederland. Deze Man met een Missie legt producerend en ondernemend Nederland het vuur aan de schenen en dwingt ze om duurzaam produceren serieus te nemen. Wordt Nederland de eerste Cradle to Cradle natie ter wereld?

Samenstelling & regie: Rob van Hattum
Regie & research: Gijs Meyer Swantee
Productie: Judith van den Berg