VPRO Tegenlicht

Singapore Inc.

Wat is het geheim achter het Singapore-model? Tegenlicht maakt een verkenning aan de hand van een aantal ontmoetingen met politieke en zakelijke kopstukken.

Als niet-Westerse economieën wereldwijd steeds meer gewicht in de schaal gaan leggen, welk economisch model zouden zij dan mogelijk in de toekomst kunnen gaan opleggen aan óns? Tegenlicht laat zich voor- en bijlichten in Singapore, volgens sommigen het meest succesvolle economisch model ter wereld.

bijlagen

Singapore, het stadsstaatje in Zuid-Oost Azië, was 40 jaar geleden niet veel meer dan een moeras. Het had geen grondstoffen, geen achterland en een laag opgeleide beroepsbevolking. Nu is het één van de meest succesvolle economieën in Azië met een staatsfonds (Temasek) dat vele miljarden bezit en een per capita inkomen dat hoger is dan dat in Nederland: omstreeks 48.000 dollar tegen ongeveer 37.000 dollar. Het economisch model is zo'n succesformule, dat zelfs de Chinese leider Deng Xiao-Ping in 1978 Singapore bezocht om van dit model te leren, met alle gevolgen van dien.

biografieën

Wat is het geheim achter het Singapore-model? Tegenlicht maakt een verkenning aan de hand van een aantal ontmoetingen met politieke en businessleaders, waaronder de grondlegger van het moderne Singapore, oud-premier Lee Kuan Yew (premier tussen 1959 en 1990), de politicoloog en Azië-kenner Kishore Mahbubani (van de Lee Kuan Yew School for Public Policy), de inmiddels in Singapore woonachtige Amerikaanse superinvesteerder Jim Rogers en oud-topman van AkzoNobel Kees van Lede.

Hoe verklaren zij het succes van het Singapore-model en gaat dit model aan Azië en uiteindelijk aan de rest van de wereld de weg naar een toekomstbestendige economie wijzen?

Regie: Shuchen Tan
Research: William de Bruijn
Produktie: Judith van den Berg, Nellie Kamer
Eindredactie: Doke Romeijn, Jos de Putter, Henneke Hagen

Themaleader 'Toekomst': Persijn Broersen & Margit Lukács
Muziek themaleader: Coparck