Tegenlicht

De vreemdeling: Khalid Yasin

Portret van de 62-jarige Afro-Amerikaanse Sjeik Khalid Yasin, geboren in Harlem en opgegroeid in Brooklyn, New York. Radicaal, controversieel en de meest populaire prediker onder jonge moslims in Europa.

Khalid Yasin is een Amerikaanse zwarte moslim, die Europa veelvuldig bezoekt. Bij het begin van zijn speeches pleegt hij de aanwezige leden van geheime diensten te verwelkomen. Yasin staat in allerlei landen, waaronder de Verenigde Staten, op de lijst van verdachte personen. Zijn bezoek aan Nederland als spreker op de Islamitische Universiteit in Rotterdam leidde eerder tot Kamervragen. Yasin werd daarbij omschreven als een radicale Islamist die haat predikt.

Toen hij vervolgens tijdens zijn speech in Rotterdam zei dat Geert Wilders vanwege zijn typering van de Koran als fascistisch boek wel ‘een juridische tik’ verdiende, berichtten verschillende media onmiddellijk dat hij had opgeroepen tot ‘openbare geseling’ van Wilders. Khalid Yasin zorgt kortom voor commotie, ook vanwege zijn uitspraken over Aids en homofilie en de geruchten dat hij geld in eigen zak zou steken. Maar dat is volgens regisseur Hans Otten niet waaraan hij zijn populariteit onder moslimjongeren in Europa te danken heeft.

Hans Otten volgde Khalid Yasin voor Tegenlicht tijdens zijn jongste Europese tournee in Nederland, Denemarken, Engeland en België. Daarbij komen heikele onderwerpen als het hoofddoekjesprobleem, de sharia en de criminaliteit onder allochtone jongeren aan de orde. En natuurlijk de denkbeelden van Geert Wilders, en de volgens Yasin funeste invloed daarvan op een samenleving, zodra er politiek gewicht aan wordt toegekend. Otten: “Yasin benadert de problemen en dilemma’s waarvoor deze jongeren in Europa staan vanuit een islamitische uitgangspunt, hij zet ze in perspectief en spaart daarbij de jongeren niet”. Zo brengt de Amerikaanse sjeik een groep Delftse studenten flink in verlegenheid wanneer hij hen vraagt wie de moeite heeft genomen de Nederlandse grondwet te bestuderen.

Yasin groeide op in de slums van Harlem en Brooklyn, waar hij van het ene pleeggezin naar het andere verhuisde, maar wel volgens streng christelijke normen werd opgevoed. Midden jaren zestig werd hij geraakt door de stem van Malcolm X, de legendarische voorman van de Nation of Islam die appelleerde aan een zuivere, compromisloze moraal. Khalid Yassin ziet een parallel tussen de Afro-Americans van de jaren zestig waar Malcolm X voor streed en de allochtonen in het Europa van nu: het zijn allebei groepen die ‘De Vreemdeling’ zijn, en daarom ongewenst zijn.

Midden in de turbulente tijden waarin een akkoord tussen een christelijke, een liberale en een one issue-partij als een ‘feest van de democratie’ wordt gepresenteerd, waarin de zelfbenoemde kampioen van de vrijheid van meningsuiting zich voor een rechtbank beroept op zijn recht om te zwijgen, en dus begrippen met een lange traditie vliegensvlug nieuwe gedaantes aannemen, presenteert Tegenlicht het verhaal van een dwarse denker: Khalid Yasin.

meer zoals 'de vreemdeling: khalid yasin