Over 15 jaar leven er meer dan een miljard mensen in China in steden. De keuzes die bij de bouw van deze steden worden gemaakt zullen de toekomst van de wereld bepalen.

In China bouwt de duurzaam denkende multimiljonair Zhang Yue aan zijn droomstad.  Enorme zelfvoorzienende torens, waarin 40.000 mensen kunnen wonen, met in-door boerderijen en perfect gecreëerde omstandigheden met kunstlicht. Hij denkt dat het de rijken, zoals hijzelf, moeten zijn die voor verandering gaan zorgen en niet de armen.

reacties bij aflevering

Ook de Finse ingenieur Eelo Paloheimo richt zich met zijn plannen voor het veiligstellen van de toekomst van de mensheid op China. Het Westerse democratische model is te stroperig en traag om de milieucrisis op te lossen. In China daarentegen lijkt veel enthousiasme te bestaan voor zijn plannen om een high-tech eco-valley bij Peking uit de grond te stampen. 

bijlagen

Volgens beiden ligt de oplossing voor de ecologische crisis in China, waar bewoners niets meer gevraagd wordt en waar zij slechts gebruikers zijn in een perfect uitgedacht  gesloten systeem.

Is dit een nachtmerrie of is dit de enige route naar een duurzame toekomst?

biografieën

Regie: Anna-Karin Grönroos
Eindredactie: Henneke Hagen & Frank Wiering

meer zoals 'ecomania in china'