Iedereen is enthousiast over houtbouw, zegt architect Bjarne Mastenbroek uit onze uitzending ‘Houtbouwers’. Maar: de maatregelen van het kabinet rond de stikstofcrisis schieten tekort en er wordt te weinig actie ondernomen. Dit is zijn brandbrief, aan Nederland.

Bjarne Mastenbroek, de architect die in Amsterdam het houten Jakarta-hotel neerzette en in ‘Houtbouwers’ een vurig pleidooi hield voor houtbouw, werd na de uitzending overspoeld met reacties.

Op dit moment verwerkt zijn team alle informatie en worden er met allerlei partijen gesprekken gevoerd. Woningcorporaties hebben zich inmiddels ook gemeld: er is blijkbaar toch ambitie om op grotere schaal met hout te gaan bouwen.

Maar, waarschuwt Bjarne, er gaan ook dingen níet goed. Hij schrikt van de maatregelen tegen de stikstofcrisis zoals die deze week door het kabinet zijn gepresenteerd. Dit is zijn brandbrief aan Nederland.

de brandbrief van Bjarne

'Het is toch onvoorstelbaar dat dit kabinet nog steeds denkt in termen van problemen omzeilen? Ze zijn echt ‘freaking out of their mind’ dat ze denken ermee weg te komen door natuurgebieden samen te voegen of op te heffen. Dat wordt dus vooral opheffen. Ze zijn van plan om strenge regels aangaande natuurbehoud ‘onder de loep te nemen’ en hier wellicht in te snijden. Zijn ze gek geworden? Ik hoop dat de Europese Unie hen vraagt om met betere plannen te komen.

Bouwers zijn ook doodstil. En ontwikkelaars nodigen ons uit, maar die gesprekken zijn weinig inspirerend. Ze willen wel, maar geven ook aan dat dit alleen gebeurt als wij tegen dezelfde minimale vergoeding het hele traject voor hen uitstippelen. En dan mag het ook niets extra’s kosten. Nou, nee.'

'als we de financiële crisis te boven konden komen, dan ook dit'

tijd voor actie

'Ik merk in mijn omgeving dat veel mensen heel erg boos zijn over hoe de regering op een cynische manier omgaat met een fundamenteel probleem dat een echte oplossing behoeft.

De rechter moet er in toenemende mate aan te pas komen om deze regering af te dwingen dat te doen wat ze wettelijk verplicht zijn te doen omtrent stikstof, PFAS en de gewonnen Klimaatzaak door Urgenda.

Er gaat iets fundamenteel fout.

Nederland en de Europese Unie zullen, samen met de opkomende economieën, veel meer CO2 uitstoten dan ze nu doen, en dat zal nog decennia blijven stijgen, in plaats van dalen. Dit betekent dat we de nu al grote gevolgen alleen maar zullen verergeren. Wat doen we daaraan?'

plan van aanpak

'We moeten nu actie ondernemen. Heeft staken zin? Moeten we een nieuwe protestmars organiseren in Den Haag? Moeten we een politieke partij oprichten die zich niet zo bezighoudt met boreale vraagstukken, godsdienst of vrijheid van meningsuiting, een kwart procentje meer of minder pensioen of andere triviale zaken vergeleken met dit serieuze probleem?

Het politieke bestel is een beetje als de Nedelandse Spoorwegen. Dit construct uit de vorige eeuw is eigenlijk ‘op’, versleten, en behoeft vernieuwing. Helaas varen Wilders en Baudet hier wel bij, gebruiken zij die argumenten valselijk – en de rest moet constant in de verdediging.

Er is geen simpele oplossing. Het is constant hard werken op alle fronten om het systeem te verbeteren.

Kijk ook naar de korte film die klimaatactivist Greta Thunberg maakte met filmmaker Tom Mustill en de Britse zoöloog en schrijver George Monbiot. Wat daarin wordt getoond is feitelijk de enige oplossing om onze aarde te redden, op korte en middellange termijn, die volgens zeer veel wetenschappers werkt.

Kortom, we hebben een radicaal ‘plan van aanpak’ nodig waaraan iedereen, elke dag een (kleine) bijdrage kan leveren. Anders komen we er niet. Het moet bovendien een plan zijn dat financieel werkt.'

'wat is er mis met soldaten bomen te laten planten?'

'Misschien moeten we het leger inzetten? Wat is er mis met soldaten bomen te laten planten? Het zou tevens een goede sociale dienstplicht kunnen zijn voor de internetgeneratie.

Dit probleem is zo allesomvattend, zo serieus en urgent. Wie gaat dit oppakken?

We moeten doorpakken, juist nu. Ja: het kost veel, het is moeilijk, maar het is haalbaar. Als we de financiële crisis te boven konden komen, dan ook dit.'

verdiep je in houtbouw