De hoofdspelers van de financiële sector ten tijde van het bankroet van Lehman Brothers.

Henry Paulson
Henry Paulson, Jr. (1946), alias 'Hank Paulson' is voormalig minister van Financiën van de VS. Daarvoor was hij voorzitter en president van Goldman Sachs. Ten tijde van de val van Lehman Brothers, een paar weken voor de presidentsverkiezingen, adviseerde Paulson de regering om de bank niet van de ondergang te redden met financiële steun, maar de markt zijn werk te laten doen. Paulson was destijds van mening dat de gevolgen van het faillissement beperkt konden blijven. Niets bleek minder waar: Lehman Brothers leed het grootste faillissement in de geschiedenis en de val van de bank heeft geleid tot een kettingreactie welke leidde tot de ernstigste recessie in zeventig jaar. Het blijft dan ook de vraag of het de juiste ethische beslissing is geweest van de overheid om de bank te laten vallen. Zie de link naar het Tegenlicht weblog voor meer informatie.

Harvey Miller
Harvey Miller (1933, New York) is de beroemdste faillissementsadvocaat in de Verenigde Staten. Miller is momenteel werkzaam bij Weil, Gotshal & Manges, LLP waar hij de 'Business Finance & Restructuring' afdeling heeft ontwikkeld; een bedrijfstak die is gespecialiseerd in de reorganisatie van financieel slecht lopende bedrijven. Miller was adviseur voor Lehman Brothers in de nadagen van de bank. In de avond voor de val van Lehman Brothers werd hij samen met de andere adviseurs ontboden door de FED. Uiteindelijk moest de top van de bank zichzelf op vijftien september failliet laten verklaren. Een paar dagen later werd de handelsdivisie van de bank opgekocht door de Britse bank Barclays.

John Fayne
John Fayne was in 2008 CEO van de Merril Lynch bank. Ook Merrill Lynch had eind 2008 te kampen met financiële problemen. Fayne besloot voor zijn eigen hachje te kiezen en redde zijn bank ternauwernood van de financiële ondergang door een deal te sluiten met Ken Lewis, de CEO van de Bank of America. Dit ging ten koste van Lehman Brothers, die destijds hoopte op een overname door de Bank of America.

Bob Diamond
Bob Diamond is president van de Britse bank Barclays. In November vorig jaar meldde de staf van Barclays dat zij het, in verband met de financiële crisis, ongepast vonden om bonussen uit te keren aan het bestuur voor het jaar 2008. Vlak voor de val van Lehman Brothers overwoog de directie van Barclays een deal te sluiten met de getroffen bank. De deal was echter afhankelijk van garanties. Aangezien niemand garant wou staan en de staf van Barclays zich niet kon vinden in de overnamekosten, kon de deal niet doorgaan. Een paar dagen na het definitieve bankroet van Lehman Brothers nam Barclays de handelsdivisie van de bank alsnog over voor het 'luttele' bedrag van 1,75 miljard US Dollar. Dit was voor Barclays de kans om voet aan de grond te krijgen in het Amerikaanse bankwezen.

Alistair Darling
Alistair Darling (1953, Londen) is sinds 2007 sinds minister van Financiën van het Verenigd Konkrijk. Hij zit sinds 1997 in de Britse regering en is goed bevriend met minister Gordon Brown. Darling was een van de hoofdrolspelers in de afweging van overname van Lehman Brothers door Barclays. De overname kon niet plaatsvinden doordat niemand garant durfde te staan voor Lehman. Darling was destijds van mening dat de Britse overheid niet alleen garant kon staan voor een Amerikaanse bank.

Ken Lewis
Ken Lewis (1947, Mississippi) is CEO van de de grootste bank in de Verenigde staten: the Bank of America. Lewis heeft aangekondigd per 2010 met pensioen te gaan. Hij werd zowel in 2001 als in 2008 benoemd tot bankier van het jaar. In 2007 werd hij door het Times Magazine tot een van de honderd meest invloedrijke mensen van de wereld gerekend. Gedurende de financiële crisis van 2008 besloot de Bank of America tot overname van Merrill Lynch, dit was de redding voor deze bank.

Rodgin Cohen
Rodgin Cohen (1944, Charleston) is hoofd van het advocatenbureau Sullivan and Cromwell en speelt een prominente rol binnen de financiële sector. Cohen staat bekend als nummer één onderhandelaar in de handelsoverdracht tussen banken. Zo was hij bemiddelaar bij de onderhandelingen tussen Bear Stearns en JP Morgan Chase. Ook was hij raadsman voor Fannie Mae, Goldman Sachs en de American International Group. Tijdens het cruciale weekeind voor Lehman Brohters boekte hij minder succes. Het lukte hem niet om een deal te sluiten met de belangrijke banken, dan wel de Amerikaanse overheid. Na de val van de bank stapte hij over naar Barclays en werd daar onderhandelaar in de overname van Lehman Brothers. Na de verkiezing van Obama was het zeer waarschijnlijk dat Cohen de nieuwe minister van Financiën zou worden, hij besloot zich echter op het laatste moment terug te trekken.

FED
De Federal Reserve (FED) is het stelsel van de Amerikaanse centrale banken. Dit instituut is in 1913 ontstaan vanuit de Federal Reserve Act. De bestuurleden zijn financiële adviseurs en de centrale banken van de verschillende Amerikaanse staten. Het is de taak van de FED om toezicht te houden op de veiligheid van banken en financiële systemen om eventuele risico's zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Op het moment suprême voor Lehman Brothers besloot de FED de adviseurs van de bank te ontbieden en over te gaan tot een faillissementsverklaring.