Nederland is bezig aan een inhaalslag op het gebied van zonne-energie. De snelheid waarmee dit gaat lijkt het gelijk van Peter Diamandis te bewijzen.

Innovatieland Nederland moet een inhaalslag maken op het gebied van zonne-energie. Uit cijfers van het CBS uit 2011 blijkt dat we ver achterblijven bij de rest van de Europese Unie. Het Nederlandse percentage zonnestroom in het totale elektriciteitsgebruik is slechts 0,1 procent van ons totale stroomverbruik. In voorhoedelanden als Duitsland, Spanje, Tsjechië en Italië is dit 3 procent. In de Europese Unie is het gemiddelde 1,4 procent.

Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken. In Zuid-Europese landen als Italië en Spanje schijnt nu eenmaal vaker de zon. Zij genereren makkelijker meer zonne-energie. Toch is ook in Nederland de zon krachtig genoeg om ons van voldoende zonne-energie te voorzien.

Een andere reden voor het achterblijven van de zonne-energie in Nederland is de grote invloed van goedkopere, sterk gesubsidieerde, Duitse zonnestroom op de Nederlandse markt. De import hiervan heeft geleid tot een verzadiging voor onze traditionele en groene stroommarkt.

Het achterblijven van Nederland op het gebied van zonne-energie wordt echter vooral geweten aan de versnipperde markt voor het installeren van zonnepanelen. Er zijn teveel partijen die te weinig met elkaar afstemmen.

Actieplan

In 2011 slaan belangrijke partijen in de zonne-energiemarkt de handen ineen en vormen het Nationaal Actieplan Zonnestroom. Dit netwerk van bedrijven en organisaties, waaronder DNV KEMA, Alliander, en Mastervolt maakt via hun actieplan grote ambities kenbaar voor de toekomst van de zonne-energie. De inhaalrace wordt ingezet.

Het actieplan moet ervoor zorgen dat het totale Nederlandse vermogen aan zonne-energie stijgt van 150 megawatt in 2011, naar minstens 4000 megawatt in 2020. Ter vergelijking: een gemiddelde elektriciteitscentrale in Nederland heeft een vermogen van 900 megawatt en in 2011 betrof het totale vermogen aan zonne-energie slechts 150 megawatt.

“We kunnen nu gerust stellen dat deze 4.000 MW zonnestroom in 2020 een conservatieve doelstelling is geweest.”

Prof. Dr. Wim Sinke zonne-energiespecialist van ECN

Het initiatief heeft wat in gang gezet. Een jaar na het verschijnen van het actieplan is het totale vermogen van de Nederlandse zonne-energie verdubbeld. Dit is veel sneller dan dat het Nationaal Actieplan Zonnestroom ingeschat had. Professor Wim Sinke van het Energieonderzoek Centrum Nederland denkt zelfs dat de doelstellingen van het actieplan gemakkelijk behaald (en overtroffen) worden.

Iedereen op zonne-energie

Peter Diamandis roept het naar iedereen die het wil horen. De exponentiële ontwikkeling van de techniek van zonnepanelen zorgt ervoor dat de energieopbrengsten per paneel blijven groeien en de panelen zelf steeds goedkoper worden. Deze groeiende toegankelijkheid, zo predikt Diamandis, zorgt ervoor dat iedereen straks overstapt op zonne-energie.

Over uiterlijk veertig jaar kunnen we de hele wereld hiermee van energie voorzien. Diamandis staat daarin niet alleen, ook voormalig NASA-wetenschapper Joe Jordan is lyrisch over de kansen die zonne-energie ons biedt. Bekijk hieronder zijn TEDxTalk.

Zonne-energie in Nederland

Diamandis lijkt zijn gelijk te halen in Nederland. De groei van het vermogen aan zonne-energie is voor een groot gedeelte te wijten aan de prijsdaling van zonnepanelen. Deze prijs is sinds 2008 met 70 procent gedaald en zal tot 2020 nog eens de helft goedkoper gaan worden. Sinds eind 2011 is zonnestroom de goedkoopste vorm van elektriciteitsvoorziening voor een Nederlands gezin.

Vanaf begin dit jaar is zonne-energie ook voor een groot gedeelte van het midden- en kleinbedrijf (ongeveer 60%) het goedkoopst. De ontwikkelingen rondom zonne-energie passen in de algemene trend om elektriciteit steeds meer decentraal op te wekken. Het investeren in gezamenlijke lokale zonne-initiatieven zal de zonne-energie op niet al te lange termijn nog goedkoper en toegankelijker maken.


Filmpje van de NOS over de toename van het gebruik van zonnestroom in het bedrijfsleven (1:28 min).