De studenten op deze universiteit werken actief aan een betere toekomst met behulp van exponentieel groeiende technologieën.

Singularity University dankt haar naam aan een science fiction verhaal van Vernor Vinge (1993). Wat er op de universiteit besproken wordt klinkt voor velen van ons dan ook als een opzet voor een nieuwe Hollywood productie. Toch is het voor de verzameling wetenschappers, filantropen en ondernemers die er samenkomt een bloedserieuze zaak. Ze geloven dat de exponentiële groei van technologie alle grote, mondiale problemen kan oplossen. Het leven van meer dan een miljard mensen kan verbeterd worden door exponentieel groeiende technologieën te combineren.

Mede-oprichter van Singularity University Ray Kurzweil gelooft dat de exponentiële groei van technologie onstopbaar is, maar dat we die wel vorm kunnen geven. De universiteit kan gezien worden als een Silicon Valley denktank, waar grote namen aan mee doen. Google en Microsoft hebben beiden geld geschonken en Nasa heeft de campus voor haar rekening genomen.

Op de universiteit denken ze het liefst groot: hoe een combinatie van nieuwe technologieën het leven van meer dan een miljard mensen kan verbeteren. De ontwikkeling is er. Daarom is het belangrijk dat er een instituut is dat deze technologieën onderzoekt en gebruikt. Er komen vooraanstaande wetenschappers, maar ook sterren. Zo is acteur Ashton Kutcher er te vinden, maar ook Vint Cerf en de Amerikaanse astronaut Buzz Aldrin. De laatste zette als tweede mens voet op de maan. Vint Cerf wordt gezien als een van de vaders van internet, omdat hij nauw betrokken was bij de vormgeving van de voorloper van internet: Arpanet.

"I came and discovered that there were these stunningly smart people here, both speaking and in the audience. I find coming here like walking through a forest of ideas."

"Vader van het internet", Vint Cerf (The Guardian)

In Nederland hebben we ook een Singularity University. Deze is opgezet door Yuri van Geest. Met de vestiging in Nederland (en andere landen) is het de bedoeling dat de universiteit meer mensen bereikt die een zelfde kijk op de wereld hebben.

De exponentiële groei van technologie heeft niet alleen invloed op de wereld in het algemeen, maar ook op de mens als individu. Mens en technologie worden steeds meer een, totdat ze op een bepaald punt niet meer te onderscheiden zijn. Dit proces wordt technologische singulariteit genoemd: uiteindelijk overstijgt de kennis van computers die van de mens. Mede-oprichter van Singularity University Ray Kurzweil, maakt de term groot met de publicatie van zijn boek 'The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology'.

Deze theorie is gebaseerd op de wet van Moore. Dit houdt in dat kwaliteit van computertechnologie elke twee jaar verdubbelt. Door deze stroomversnelling aan verbeteringen, komt er een punt waarop zelfs de allerslimste onder ons de technologie niet meer kunnen bevatten. Wanneer dit gebeurt is het tijdperk van de mensheid voorbij, aldus Vernor Vinge. In de volgende video wordt dit proces in een minuut uitgelegd.