"Tegenlicht is me de stuipen op het lijf aan het jagen", twittert Roosmarijn Reijmer. Ook anderen worden angstig van de aflevering die laat zien dat Kafka en Orwell niet langer 'science fiction' zijn.

De uitzending 'Het veiligheidscomplex' is zonder wachtwoord te bekijken, maar sommigen vragen zich wel af of het handig is te twitteren tijdens deze uitzending. De mensen in deze selectie van reacties kunnen dat in elk geval niet meer ontkennen.

Het net sluit zich

Duidelijk is dat de uitzending zelf voor het beklemmende gevoel zorgt dat het net zich sluit. Ten koste van (bewegings)vrijheid en in het voordeel van de industrie.

Dat werkt zo beklemmend dat sommigen daar filosofisch van worden. 

Science non-fictie

Door deze aflevering wordt het kijkers duidelijk dat beklemmende toekomstbeelden van Kafka en Orwell werkelijkheid zijn geworden. 

Ontvluchten

Inspiratie om al die veiligheid te ontvluchten, wordt gehaald uit een eerder programma op Nederland 2. 

In plaats van vluchten kan ook burgerlijke ongehoorzaamheid een reactie zijn.