Als ouders samen met kind en school beslissen wanneer je op vakantie gaat. Geen vakken, maar thema's. De School in Zandvoort is flexibel en vernieuwend.

Een vaste zomervakantie bestaat niet bij De School in Zandvoort. De school is maar twee weken per jaar gesloten en de overige vijftig weken elke werkdag van acht tot zes open. Niet alleen kunnen ouders en kind met de school overleggen wanneer het kind vrij heeft, ook in het dagelijks leven biedt De School meer flexibiliteit dan andere basisscholen. Zolang het minimum van 940 uur onderwijs per jaar maar gehaald wordt. Meer mag ook.

Behalve de flexibiliteit in vakantietijden en schooltijden, zijn er nog twee andere belangrijke punten waarmee De School zich onderscheidt. Zo wordt voor ieder kind elke tien weken een nieuw leerplan gemaakt, waarover het kind zelf ook mee kan beslissen. In een jaar zijn er vijf periodes met elk een ander thema, aan de hand waarvan leerlingen zich de leerstof eigen maken. Vakken zijn niet afgeschaft, maar zo veel mogelijk geïntegreerd in de thema's.
 

Kinderen krijgen gelijke kansen, als ze onderwijs ongelijk kunnen genieten.

Marjolein Ploegman, oprichtster De School

Andrea Koopmans is directeur van de Zandvoortse school en is al langer actief in het onderwijs. Volgens haar moet het onderwijs echt om de kinderen draaien. Haar leerlingen wil ze, naast de basisvaardigheden, vooral (com)passie meegeven, zodat ze dit later naar de samenleving kunnen uitdragen.

De School is in 2008 opgericht door Marjolein Ploegman. Opmerkelijk, want een school oprichten gebeurt meestal via een bestuur. Ploegman zag meer in een 'adaptieve school' dan in 'adaptief onderwijs'. Zij wilde onderwijs niet vanuit een groepsnorm benaderen, maar vanuit het individu. Adaptief onderwijs, op dit moment gebruikelijk in Nederland, is het aanbieden van gepersonaliseerde leerprogramma's aan kinderen die buiten de groepsnorm vallen. De School, daarentegen, biedt alle leerlingen de mogelijkheid hun eigen onderwijs in te richten samen met ouders en leraar.

De overlap in de organisatiestructuur moet ervoor zorgen dat de individuele leerling tot het bestuur kan bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Vanaf het schooljaar 2013-2014 is De School gefuseerd met Stiching Lucas Onderwijs.