Vierendertig leerlingen op de middelbare school Niekée in Roermond volgen geen vakken, zitten met vmbo tot vwo'ers in de groep en worden zelden getoetst. Project "Agora" vernieuwt radicaal.

Binnen de school Niekée startte in augustus 2014 de leerroute Agora. Het project is opgericht door Jan Fasen en ontwikkeld in samenwerking met de Open Universiteit. Alle vakken zijn geschrapt en alle niveaus, van vmbo tot vwo, zitten in één groep. Volgens docent, Sjef Drummen, gaat het vooral om het kweken van vertrouwen in leerlingen. De eisen die de samenleving en de overheid stellen aan leerlingen, welke worden afgedwongen door afstraffende toetsen, zijn van ondergeschikt belang. Het gaat er bij Agora om dat kinderen leren eisen aan zich zelf te stellen.
 

We hebben ooit het model gehad waarbij je alle kennis van de wereld in stukjes hakt. Je noemt het "vakken". (...) Wij draaien het helemaal om: we gaan de wereld onderzoeken. Doordat leerlingen die wereld onderzoeken komen ze de kennis tegen die nodig is om de wereld te snappen.

Sjef Drummen

Met het oud-Griekse woord voor plein als naam wil het Agora-project als vernieuwingsschool een radicaal andere manier te vinden om kinderen over de wereld om hen heen te laten leren. Het concept berust op drie pijlers: 1) kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren, de school hoeft dat alleen maar te ondersteunen; 2) leren kan overal plaatsvinden. "De wereld is het plein"; 3) en een school functioneert als een "plein dat verbindt". Er wordt niet meer gedacht in strikt te onderscheiden domeinen als thuis, straat, school en virtueel.

In een tijd waarin onze leefomgeving door technologie voortdurend verandert, is het noodzakelijk dat het onderwijs zich zo goed als mogelijk daaraan aanpast. In een snel veranderende samenleving waarin mensen zijn omgeven door media in allerlei vormen lijkt het leerplan van Agora niet eens meer zo radicaal, maar eerder een logische evolutie van het onderwijs.

Het recent gestarte project wordt met veel interesse gevolgd door de onderwijsinspectie, andere scholen en verscheidene media. Als het concept goed werkt, maakt Niekée de methode Agora beschikbaar voor meer leerlingen.