Bij de aflevering 'De onderwijzer aan de macht' krijgt u huiswerk: een klassieke boekenlijst met vijf leestips over veranderingen in het onderwijs.

Veel van de onderwijsvernieuwingen die in de aflevering 'De onderwijzer aan de macht' aan bod komen, zijn direct of indirect geïnspireerd op een van de boeken uit onderstaande lijst. Als u de boeken uit heeft, kunt u uw verslag van circa 250 woorden als reactie onder dit artikel plaatsen. Aanvullende boektips zijn welkom.
 

Whoops! Why everyone owes everyone and no one can pay


John Lanchester"Eerste introductie, rustig het water in, niet meteen het ijskoude bad maar iemand die net als u vanaf nul begon, en toen ging lezen en lezen en vragen en vragen. Echt intelligent boek van romanschrijver en oud-redacteur van London Review of Books.”

Whoops! Why everyone owes everyone and no one can pay
John Lanchester
Bekijk het boek op goodreads


Transforming Teaching in Every School

Boek: Het alternatief De toekomst van leren hangt onlosmakelijk samen met de toekomst van lesgeven. In dit boek tonen Andy Hargreaves en Michael Fullan aan dat de kwaliteit van onderwijs vooral zit in het 'professionele kapitaal' van elke docent op elke school. De auteurs spreken zich uit tegen beleid dat tot gevolg heeft dat scholen vooral werken met onderwijzers die onervaren, laag betaald en snel opgebrand zijn. Samen zetten de schrijvers, beide met veel ervaring in onderwijs en leiderschap, een nieuwe agenda op om de toekomst van onderwijs te transformeren.

Professional Capital gaat de strijd aan met uitentreuren gebruikte argumenten en stereotypen over onderwijzers en lesgeven. Het boek toont hoe hier verandering in kan worden gebracht door hogere eisen te stellen aan de docent en de systemen waar deze deel van uitmaken.

Bron: Routledge & Goodreads.com

Professional Capital: Transforming Teaching in Every School (2012)
Andy Hargreaves & Michael Fullan
Meer info van de uitgever


Boek: The Beautiful Risk of Education Dit boek van Gert Biesta gaat over wat veel leraren wel weten, maar in toenemende mate niet kunnen bespreken: dat echt onderwijs altijd gaat over risico. Er is risico omdat, zoals W.B. Yeats het al zei, educatie niet een kwestie is van een emmertje vullen, maar eerder van het aansteken van een vuurtje. Onderwijs is er omdat het niet als een interactie tussen machines is, maar een ontmoeting van mensen. Onderwijs is er, niet omdat studenten objecten zijn die gevormd en gedisciplineerd moeten worden, maar om ze als subjecten met hun eigen verantwoordelijkheid en daadkracht te ondersteunen.

Biesta's boek gaat in tegen de sterke neiging van hedendaags onderwijsbeleid om risico te ontlopen en stelt een alternatief voor: geef risico een centrale plaats in alle educatieve ondernemingen. Dit voorstel wordt in het boek systematisch behandeld door een bespreking van zeven educatieve concepten: creativiteit, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit.

Bron: Paradigm Publishers

The Beautiful Risk of Education (2013)
Gert J.J. Biesta
Meer info van de uitgever


What Can the World Learn from Educational Change in Finland?

Boek: Finnish Lessons In Finnish Lessons verklaart Pasi Sahlberg hoe Finland in de afgelopen drie decennia een educatiestelsel heeft opgericht van wereldklasse. Hij duikt in de geschiedenis van het Finse onderwijsbeleid en onderstreept hoe deze verschilt van die in de Verenigde Staten en andere geïndustrialiseerde landen. Hij toont aan dat Finland niet de nadruk legt op competitie, keuze en gestandaardiseerde toetsing, maar juist op het professionaliseren van onderwijzers, het ontwikkelen van instructief leiderschap en het vergroten van vertrouwen in docenten en scholen. Het boek toont de complexiteit van onderwijshervorming, maar moedigt onderwijzers en beleidsmakers aan een aantal effectieve oplossingen toe te passen in hun eigen scholen en bestuursregio's.

Pasi Sahlberg heeft recent een grondige revisie geschreven, met de titel Finnish Lessons 2.0, waarbij hij onder andere ingaat op de vele aandacht dat het Finse onderwijs in de laatste jaren heeft gekregen.

Bron: Teachers College Press

Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland? (2011)
En: Finnish Lessons 2.0 (2014)
Pasi Sahlberg
Meer info van de uitgever


A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement

Boek: Visible Learning Het boek Visible Learning van John Hattie bevat de resultaten van meer dan vijftien jaar onderzoek waarbij miljoenen leerlingen en leraren zijn betrokken. Daarnaast bevat het onderzoek over wat feitelijk werkt op school om het leren te verbeteren.

Op basis van een synthese van meer dan 800 meta-analyses wordt een leermodel opgezet dat het leren en het lesgeven zichtbaar maakt, vorm te geven. Het brengt leraargericht onderwijs en leerlinggericht leren samen.

In het vervolgboek Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning zijn de uitkomsten van Hattie's onderzoek nog verder vertaald naar een praktisch model voor scholen, om gericht te werken aan de impact die de school heeft op leerprestaties van leerlingen. Het moet leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen aanzetten om stil te staan bij de eigen onderwijspraktijk, doordachte keuzes te maken, de leerprestaties van elke leerling te verbeteren en om vanuit de eigen onderwijscontext te kiezen voor wat het beste werkt.

Bron: Routledge en Bol.com

Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (2009)
John A.C. Hattie
Meer info van de uitgever