Op 10 februari 2011 wachtte iedereen in spanning op de toespraak van Hosni Mubarak. Zou de Egyptische dictator aftreden? Randa Adul-Azm had de primeur. Nog voor Mubarak het zelf kon vertellen bracht Adul-Azm naar buiten dat hij niet van plan was om zijn functie neer te leggen. Op 25 januari 2011 brak in de revolutie uit. Dit was niet alleen een belangrijke dag voor de toekomst van Egypte, maar ook voor Randa Adul-Azm, de bureauchef van het televisienetwerk Al Arabiya in Cairo.

Revolutie in beeld

Adul-Azm moest een belangrijke taak vervullen: de Egyptische revolutie in beeld brengen. Hoe deed zij dit? Haar devies is om nieuws eerlijk en gebalanceerd te verslaan: ‘Het is essentieel dat beide kanten van het verhaal getoond worden om de balans te behouden. Sterker nog, het bepaalt zelfs hoe succesvol je wordt.’ Maar wat eerlijk en gebalanceerd inhoudt wordt verschillend over gedacht. In De Slag om de Arabische kijker worden twee televisienetwerken vergeleken hoe zij verslag deden van de Egyptische revolutie. Al Arabiya en Al Jazeera zijn beiden 24-uursnieuws satellietzenders die het oproer van het Egyptische volk op de voet volgden. De uitzending laat zien hoe Al Arabiya meer nadruk legde op het pro-Mubarak sentiment onder de Egyptenaren dan Al Jazeera dat deed, die zich juist meer tegen het gevestigde regime keerde.

Geen baan, maar een missie

Adul-Azm komt uit een familie met een zeker aanzien. De straat waarin Adul-Azm woont draagt haar familienaam. Haar vader is ingenieur, zat bij de marine en behoorde tot The Suez Canal Authority, het staatsbedrijf dat het Suezkanaal beheert. Toen Adul-Azm haar studie televisiejounalistiek aan The American University in Cairo had afgerond, ging in 1995 haar carrière in de media van start. Als alleenstaande moeder begon Adul-Azm nog zonder echte ervaring als journalist bij MBC Middle East Broadcast Centre als producer en reporter. De uitdaging was groot. Bij MBC leerde zij alle kneepjes van het vak. Sinds de oprichting van Al Arabiya in 2003 is zij werkzaam als bureauchef in Cairo. Adul-Azm ziet haar werk niet alleen als een baan, maar als een missie om dingen beter te maken. Adul-Azm legt uit waarom het zo belangrijk is dat geschoolde mensen in Egypte blijven: ‘Het onze taak, de taak van de geschoolde mensen van dit land om dingen beter te maken en niet om dit land te verlaten en ergens anders heen te gaan’