Annelien Bredenoord is hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht. Ze adviseert in binnen- en buitenlandse commissies over medisch-ethisch beleid en is politiek actief binnen de D66.

Bredenoord heeft theologie en politieke wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit in Leiden, vervolgens is zij gepromoveerd aan de medische faculteit aan de Universiteit in Maastricht en is ze sinds 2009 verbonden aan het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Sinds 2017 is ze hoogleraar en onderzoekt ze hoe innovaties en technologieën in de (bio)medische wetenschappen op een ethisch verantwoorde manier geïmplementeerd kunnen worden in de patiëntenzorg en in de maatschappij. Binnen haar onderzoek richt ze zich op de ethische vragen rond controversiële technologieën zoals stamcelonderzoek, voortplantingstechnieken, genetica, Big Data en biobanken.

Bekijk hier een video van de Universiteit Utrecht over haar onderzoek naar ethiek en biomedische innovatie.

Politiek is inherent moreel, onze ethische agenda is nooit af. Ik vind het cruciaal om aandacht te blijven vragen voor de Els Borst Agenda en vrijzinnigheid, juist ook vanuit de Eerste Kamer. Als ethicus is het mijn dagelijkse werk om complexe morele afwegingen te maken. Het is een eer om namens D66 in de Eerste Kamer de lijst aan te voeren en zo mijn bijdrage te leveren aan een zorgvuldige beoordeling van wetten, met oog voor draagvlak, kwaliteit, betaalbaarheid en de vrijzinnige agenda van D66.

Annelien Bredenoord interview D66 2018

Sinds juni 2015 is Bredenoord lid van de Eerste Kamer. Als senator zet ze zich in voor wetgeving op het gebied van gezondheidszorg, digitalisering, privacy en wetenschap. In september 2018 is Bredenoord verkozen tot lijsttrekker van D66 voor de Eerste Kamer Verkiezingen van 2019.