Hoogleraar economie en expert op het gebied van de sociale gevolgen van armoedebestrijding. Bekend voor haar onderzoek naar het Mincome-project.

Evelyn Forget is hoogleraar economie aan de Universiteit van Manitoba in Canada. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met de relatie tussen gezondheid en de gevolgen van armoedebestrijding. Daarnaast doet ze onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies in de gezondheidszorg. Ze werkt voor verschillende onderzoekscentra, waaronder the Manitoba Centre for Health Policy. Ook is ze opleidingsdirecteur bij the Manitoba Research Data Centre.

The Town with no Poverty

Dr. Forget is degene die het vergeten Mincome-project terug op de agenda heeft gezet. In de jaren '70 ontvingen duizend families in het Canadese stadje Dauphin maandelijks een bedrag van de overheid, wat ze naar eigen inzicht mochten uitgeven. De hoogte van dit bedrag was afhankelijk van de inkomsten die het gezin die maand maakte: in een 'mindere' maand legde de overheid meer bij dan tijdens een maand met betere omzet. Op deze manier kon ieder deelnemend gezin rekenen op een vast maandelijks basisinkomen. Uiteindelijk hield het project vier jaar stand. Het kostte de overheid zeventien miljoen dollar.

Wegens veranderingen in het politieke klimaat werd het experiment vroegtijdig gestopt. De enorme hoeveelheid aan ruwe data werd in een archief opgeslagen. Pas toen Dr. Forget de achtienhonderd dozen aan data ontdekte en de data analyseerde, werd duidelijk wat de resultaten waren van het experiment. In 2011 publiceerde Dr. Forget haar artikel over het onderzoek: The Town with no Poverty

'I wondered, if you were increasing people's incomes substantially, how that would effect their [people's] health?'

Dr. Evelyn Forget over het Mincome project

Forget's resultaten laten zien dat het Mincome project een positief effect had op de deelnemende families. De kinderen gingen langer naar school en schreven zich vaker in bij universiteiten. Daarnaast viel het Dr. Forget op dat het project een positief effect had op de gezondheid van de deelnemers. Niet alleen daalde het aantal fysieke ongevallen (zowel ongelukken als huiselijk geweld), ook hadden de deelnemers minder mentale klachten. Het aantal ziekenhuisbezoeken nam dan ook met 8,5% af.

Dat is ook het punt waar Evelyn Forget de potentie ziet voor het invoeren van het basisinkomen: het systeem zou zichzelf financieel in stand kunnen houden. Ziekenhuisbezoek alleen al kost de staat jaarlijks 50 miljard dollar. Door het basisinkomen in te voeren, kunnen deze gezondheidskosten sterk verminderd worden, aldus Forget. Daarnaast zorgt het basisinkomen ook voor een eenvoudiger bureaucratisch systeem en een vermindering van het aantal gevangenisopnames, wat bijdraagt aan een vermindering van overheidskosten. 

Gastcollege

Tijdens de vierde bijeenkomst van The Ken Morrison "Big Ideas" Lecture Series in de Candese stad Thunder Bay op 9 mei jl., was Dr. Forget de gastspreker. Deze collegereeks wordt georganiseerd door The Lakehead Unitarian Fellowship,een humanistische organisatie die zich inzet voor persoonlijke ontwikkeling en sociale gelijkheid. In deze video is de live-stream van haar presentatie terug te zien, tussen tijdstip 1:05 en 1:52. Daarna worden er nog vragen vanuit het publiek gesteld.