Volgens de jonge, Vlaamse professor internationale betrekkingen Jonathan Holslag bevindt Europa zich in een staat van 'bijna-lethargie'.

Europa bevindt zich in een staat van 'bijna-lethargie', meent Jonathan Holslag. Binnen de onzekere staat van de huidige internationale politiek kampt Europa met hoge werkeloosheid, een verzwakte koopkracht en de toename van nationalistische spanningen tussen bevolkingsgroepen. Deze problematiek doet de Vlaamse professor concluderen dat Europa haar weg naar 'het paradijs' is verloren.

De noodzaak van eendracht

In de woorden van de Vlaamse professor is Europa kwetsbaar en angstig, maar 'nog niet bang genoeg'. Hij beargumenteert dat de Europese zwakheid, verdeeldheid en gebrek aan ambitie échte angst zou moeten inboezemen. De recente gebeurtenissen in Oekraïne, Irak en Syrië luiden slechts het begin in van een periode van internationale politieke turbulentie, aldus Holslag. Zo verwacht hij in de komende tien jaar een wapenwedloop tussen opkomende machten als China, India, Rusland en de huidige machthebber, de VS. Binnen het huidige klimaat van economische onzekerheid en nationalisme is zo'n ontwikkeling bijzonder riskant, stelt Holslag. Er zijn gelijkenissen te ontdekken met de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, en zou zelfs als aanloop gezien kunnen worden naar een Derde Wereldoorlog.  

Maar er is hoop: diep in Europa zit nog steeds de kracht van het paradijs. Om die terug te vinden, moet Europa haar krachten bundelen. Niet omdat we het willen, maar omdat we het moeten, meent Holslag. Het is geopolitiek gezien noodzakelijk dat Europa steviger, efficiënter en daadkrachtiger wordt. Daarom biedt zijn laatste boek niet alleen een overzicht van de naoorlogse economische geschiedenis van Europa, maar is het ook een pleidooi voor een ambitieus Europa. 

Europa, China en meer..

Naast zijn werk aan de universiteit en het BICCS, was Holslag van 2007 tot 2008 coördinator van de denktank EU-China Academic Network (ECAN), wat is opgezet door de Europese commissie. In 2007 en 2010 leidde hij een onderzoeksgroep voor het Europees Parlement over de Chinese buitenlandse politiek en economische ontwikkeling. Daarnaast is prof. Holslag een Rockefeller Fellow bij de Trilaterale Commissie, lid bij de Council for Security Cooperation in the Asia Pacific; en een Nobel Fellow aan het Nobel Instituut in Oslo. Ook is Holslag mede-oprichter van de Friday Group, waar twintig jonge denkers en doeners zich inzetten om de oplossingen voor de uitdagingen van morgen te vinden.