Een bevlogen accountant met rechtvaardigheidsgevoel die geen blad voor de mond neemt: "Het belastingbeleid van de overheid faalt: het moet eerlijker, gepaster en beter."

Richard Murphy begint zijn carrière als accountant bij KPMG, een van de grotere accountantsbureaus die in elke ‘tax haven’ te vinden is. Op deze 'offshore locaties' wordt op een legale manier belasting ontweken. Murphy voelt zich hier, door zijn sterke rechtvaardigheidsgevoel, ongemakkelijk bij en stopt zijn mening niet onder stoelen of banken.

“I love the phrase that we are looking for neutral taxation: it actually means no tax by the way.”

Richard Murphy in De Tax Free Tour

Deze bevlogen accountant maakt niet veel vrienden in de 'Offshore community' met zijn scherpe kritieken op belastingontwijking en -ontduiking. Niet alleen bedrijven kunnen op zijn opbouwende kritiek rekenen, ook de Britse regering krijgt de wind van voren. In een interview met de Renegade Economist vertelt hij over zijn boek The Courageous State. Politici missen daadkracht, terwijl juist de overheid (als enige) de economie weer vooruit kan helpen. In zijn boek geeft hij een alternatief voor het huidige politieke systeem. In de volgende video begint hij met kritiek op hoe de crisis op dit moment wordt aangepakt.

Tax Justice Network

Richard Murphy is oprichter van het Tax Justice Network (TJN), een organisatie die streeft naar transparantie van internationale geldstromen. Deze lopen via belastingparadijzen en bieden multinationals, maffia en rijke individuen de mogelijkheid om op grote schaal belasting te ontduiken. TJN wil dat rijke mensen en bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor de diensten en infrastructuur van de maatschappij(en) waar zij gebruik van maken door belasting te betalen.

Richard Murphy als accountant en onderzoeker

In 1979 studeert Richard Murphy af in Economics and Accountancy aan de universiteit van Southampton. Daarna begint hij als stagiair bij diverse fiscale afdelingen van Peat Marwick Mitchell & Co, het huidige KPMG. Hij blijft hier tot 1983 en richt daarna met partners een accountantskantoor op dat ze in 2000 verkopen.

Voor Tax Research LLP onderzoekt hij de impact van belastingsystemen op de maatschappij. Klanten zijn onder andere regeringen, NGOs en denktanks. Daarnaast is hij belasting en economie-adviseur voor de Trades Union Congress.

Hij is medeauteur van Tax Havens: How Globalization Really Works (2009). Zijn nieuwste boeken heten The Courageous State (2011) en Over Here and Undertaxed: Multinationals, Tax Avoidance and You (2013). Hij werkt nu aan The Joy of Tax.

meer biografieën bij deze aflevering